Περίληψη - Αποφάσεις 25ης/2019 (01-07-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (213-216)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (213 - 216)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-

1. 

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών.

213/2019_ΟΕ

2.  

Επί ενστάσεως κατά της υπ’ αριθμ. 176/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμοί κτιρίων - γραφείων».

214/2019_ΟΕ

3.  

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση παιδικών χαρών (2019)».

215/2019_ΟΕ

4.  

Έγκριση εξόφλησης δαπανών διαμερίσματος ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

216/2019_ΟΕ

ΕΗΔ1

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση