Περίληψη - Αποφάσεις 24ης/2019 (26-06-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (199-212)

 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (199 - 212)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.             

ΑΡ.  ΘΕΜ.                                    

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

199/2019_ΟΕ

ΕΗΔ1

Ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτης ανάγκης με τίτλο «Αποκατάσταση δικτύων και πρανών από θεομηνία στις περιοχές Αλαγονία – Μαχαλά».

200/2019_ΟΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

ΕΗΔ2

Ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτης ανάγκης με τίτλο «Αποκατάσταση – εξασφάλιση αρδευτικού δικτύου από θεομηνία περιοχής Αλαγονίας – Μαχαλά».

201/2019_ΟΕ

ΕΗΔ3

Επί ενστάσεως κατά της υπ’ αριθμ. 168/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια διακοσίων (200) μεταλλικών κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι».

202/2019_ΟΕ

ΕΗΔ4

Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26501/24-6-2019 Απόφασης Δημάρχου περί άσκησης ένστασης κατά των υπ’ αριθμ. Μ144/2019 και Μ216/2019 πράξεων επιβολής, εις βάρος του Δήμου Καλαμάτας, εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών αντίστοιχα, του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών Μεσσηνίας.

203/2019_ΟΕ

ΕΗΔ5

Φιλοξενία επικίνδυνου – επιθετικού ζώου συντροφιάς, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

204/2019_ΟΕ

1.  

Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Μαΐου οικον. έτους 2019.

205/2019_ΟΕ

2. 

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 303/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για την αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης & Αξιοποίησης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.).

206/2019_ΟΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

3. 

Προμήθεια εκλογικού υλικού (προγράμματα εκλογής).

207/2019_ΟΕ

4. 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου από Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντα».

208/2019_ΟΕ

5.  

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών».

209/2019_ΟΕ

6.  

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλα».

210/2019_ΟΕ

7.  

Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων έργων.

211/2019_ΟΕ

8.  

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 41/2019 και 159/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.

212/2019_ΟΕ

9.

Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 110/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας.

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search