Περίληψη - Αποφάσεις 24ης/2019 (26-06-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (199-212)

 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (199 - 212)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.             

ΑΡ.  ΘΕΜ.                                    

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

199/2019_ΟΕ

ΕΗΔ1

Ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτης ανάγκης με τίτλο «Αποκατάσταση δικτύων και πρανών από θεομηνία στις περιοχές Αλαγονία – Μαχαλά».

200/2019_ΟΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

ΕΗΔ2

Ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτης ανάγκης με τίτλο «Αποκατάσταση – εξασφάλιση αρδευτικού δικτύου από θεομηνία περιοχής Αλαγονίας – Μαχαλά».

201/2019_ΟΕ

ΕΗΔ3

Επί ενστάσεως κατά της υπ’ αριθμ. 168/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια διακοσίων (200) μεταλλικών κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι».

202/2019_ΟΕ

ΕΗΔ4

Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26501/24-6-2019 Απόφασης Δημάρχου περί άσκησης ένστασης κατά των υπ’ αριθμ. Μ144/2019 και Μ216/2019 πράξεων επιβολής, εις βάρος του Δήμου Καλαμάτας, εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών αντίστοιχα, του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών Μεσσηνίας.

203/2019_ΟΕ

ΕΗΔ5

Φιλοξενία επικίνδυνου – επιθετικού ζώου συντροφιάς, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

204/2019_ΟΕ

1.  

Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Μαΐου οικον. έτους 2019.

205/2019_ΟΕ

2. 

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 303/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για την αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης & Αξιοποίησης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.).

206/2019_ΟΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

3. 

Προμήθεια εκλογικού υλικού (προγράμματα εκλογής).

207/2019_ΟΕ

4. 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου από Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντα».

208/2019_ΟΕ

5.  

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών».

209/2019_ΟΕ

6.  

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλα».

210/2019_ΟΕ

7.  

Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων έργων.

211/2019_ΟΕ

8.  

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 41/2019 και 159/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.

212/2019_ΟΕ

9.

Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 110/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση