Περίληψη - Αποφάσεις 23ης/2019 (20-06-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (185-198)

  Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (185 - 198)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.                   

ΑΡ.  ΘΕΜ.                                  

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

185/2019_ΟΕ

1. 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

186/2019_ΟΕ

2.  

Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου (2019)».

187/2019_ΟΕ

3.  

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος».

188/2019_ΟΕ

4.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας».

189/2019_ΟΕ

5. 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 122/2019 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 169/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος  Προπληρωμής, για τροποποιήσεις – επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΔΔΗΕ.

190/2019_ΟΕ

6.

Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

191/2019_ΟΕ

7.  

Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1027/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

8. 

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, οικον. έτους 2018, των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης – Κληροδοτημάτων Δήμου Καλαμάτας.

192/2019_ΟΕ

           i.  

«ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».

193/2019_ΟΕ

          ii.  

«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ».

194/2019_ΟΕ

         iii.

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ».

195/2019_ΟΕ

        iv.

«ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ».

196/2019_ΟΕ

         v.

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ».

197/2019_ΟΕ

        vi.

«ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».

198/2019_ΟΕ

       vii.

«ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ».

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση