Περίληψη - Αποφάσεις 23ης/2019 (20-06-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (185-198)

  Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (185 - 198)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.                   

ΑΡ.  ΘΕΜ.                                  

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

185/2019_ΟΕ

1. 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

186/2019_ΟΕ

2.  

Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου (2019)».

187/2019_ΟΕ

3.  

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος».

188/2019_ΟΕ

4.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας».

189/2019_ΟΕ

5. 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 122/2019 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 169/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος  Προπληρωμής, για τροποποιήσεις – επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΔΔΗΕ.

190/2019_ΟΕ

6.

Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

191/2019_ΟΕ

7.  

Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1027/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

8. 

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, οικον. έτους 2018, των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης – Κληροδοτημάτων Δήμου Καλαμάτας.

192/2019_ΟΕ

           i.  

«ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».

193/2019_ΟΕ

          ii.  

«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ».

194/2019_ΟΕ

         iii.

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ».

195/2019_ΟΕ

        iv.

«ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ».

196/2019_ΟΕ

         v.

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ».

197/2019_ΟΕ

        vi.

«ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».

198/2019_ΟΕ

       vii.

«ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ».

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search