Περίληψη - Αποφάσεις 22ης/2019 (13-06-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (176-184)

 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ.Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (176 - 184)Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
    ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
176/2019_ΟΕ ΕΗΔ1 Επί του, σε ορθή επανάληψη, 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμοί κτιρίων – γραφείων» του Δήμου Καλαμάτας.
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
177/2019_ΟΕ 1. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2019)».
178/2019_ΟΕ 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης της 8ης παρουσίασης αγροτικών και τοπικών προϊόντων «Άρτος – Οίνος – Έλαιον (2019)».
179/2019_ΟΕ 3. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019».
180/2019_ΟΕ 4. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2019)».
181/2019_ΟΕ 5. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για διαδικασία κατάσχεσης κινητών και ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών.
182/2019_ΟΕ 6. Έγκριση ή μη άσκησης εφέσεων κατά των υπ’ αριθμ. 527/2018, 593/2018, 599/2018, 531/2018, 598/2018, 526/2018 και 594/2018 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων με πρόγραμμα stage).
183/2019_ΟΕ 7. Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 6691/25-4-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
184/2019_ΟΕ 8.  Έγκριση ή μη άσκησης ανακοπής κατά κατασχετηρίου.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση