Περίληψη - Αποφάσεις 17ης/2019 (24-04-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (129-139)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώΠηγή: Δήμος Καλαμάτας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (129 - 139)Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
    ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
129/2019_OE ΕΗΔ1 Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Παροχή Συγκοινωνιακού Έργου έτους 2019».
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
130/2019_OE 1. Αναθεώρηση Στοχοθεσίας έτους 2019 του Δήμου Καλαμάτας.
131/2019_OE 2. Αναγκαιότητα σύναψης δανείου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά κτίρια και κατάρτιση όρων αυτού.

132/2019_OE 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

3. Επί του, σε ορθή επανάληψη, πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή (retopping) στίβου Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας».
133/2019_OE 4. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Καλαμάτας».

134/2019_OE

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

5. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμάτας».
135/2019_OE 6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών.
136/2019_OE 7.   Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
137/2019_OE 8.  Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα.
138/2019_OE 9.    Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22933/1-2-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
139/2019_OE 10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 92/2018 μελέτης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, με τίτλο «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών», κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search