Περίληψη - Αποφάσεις 17ης/2018 (18-04-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (137-142)

                          Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (137 - 142)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
137/2018_ΟΕ1. Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Μαρτίου οικον. έτους 2018.  
138/2018_ΟΕ2. Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
139/2018_ΟΕ3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
140/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Συντήρηση παιδικών χαρών (2018)».
141/2018_ΟΕ5. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Συντήρηση – Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (Δημ. Πάρκο, parkingΝέδοντα, κλπ)».
142/2018_ΟΕ6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση – αξιοποίηση λυόμενης ξύλινης κατασκευής (καφετέριας), που βρίσκεται στο 34ο  χλμ της εθνικής οδού Καλαμάτας - Σπάρτης.

Search