Περίληψη - Αποφάσεις 16ης/2019 (18-04-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (113-128)

 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (113 - 128)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
    ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
113/2019_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
ΕΗΔ1  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αλλαγή πλαστικού τάπητα στο γήπεδο ¨Παναγιώτης Μπαχράμης¨ στο ανατολικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας».
114/2019_ΟΕ ΕΗΔ2 Συγκρότηση επιτροπής για την απ’ ευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
115/2019_ΟΕ 1. Έγκριση κατάστασης απόρων Δημοτών για την ενίσχυσή τους με διατακτικές προμήθειας  αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών (κρέας).
116/2019_ΟΕ 2.  Έγκριση κατάστασης απόρων Δημοτών για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.
117/2019_ΟΕ 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων Δήμου Καλαμάτας».
118/2019_ΟΕ 4.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας το σχολικό έτος 2019 – 2020».
119/2019_ΟΕ 5.  Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της υπ’ αριθμ. 95/2019 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας  και Νομικών Προσώπων».
120/2019_ΟΕ 6.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμάτας».
121/2019_ΟΕ 7.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων».
122/2019_ΟΕ 8.   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τροποποιήσεις – επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΔΔΗΕ.
123/2019_ΟΕ 9. Επί αιτήσεως της πλειοδότριας εταιρείας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση με σκοπό την πλήρη επισκευή – ανακαίνιση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΕΙΟΝ».
124/2019_ΟΕ 10.  Καταγγελία μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων ισογείου ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».
125/2019_ΟΕ 11.  Ορισμός διοικούσας επιτροπής κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».
126/2019_ΟΕ 12. Έγκριση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019, του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».
127/2019_ΟΕ 13. Έγκριση μακροχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».
128/2019_ΟΕ 14. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 231/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικής με τον «Καθορισμό αρμοδιοτήτων προσωπικού του Τομέα Περιουσίας του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων αναφορικά με τη διαχείριση των κληροδοτημάτων (ΚΑΔ) του Δήμου και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών αυτών».

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search