Περίληψη - Αποφάσεις 23ης/2018 (29-05-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (191-205)

                           Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (191 - 205)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
191/2018_ΟΕ Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης επίδοσης δικογράφου σε δικαστικό επιμελητή.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
192/2018_ΟΕ1.Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
193/2018_ΟΕ2.Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
194/2018_ΟΕ3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
195/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Χρήση οχήματος μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας τριών ετών στο πλαίσιο του υποέργου ¨Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας¨».
196/2018_ΟΕ5.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια παροχών ένδυσης – προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τα έτη 2018-2019».
197/2018_ΟΕ6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη λειτουργία θερινού κινηματογράφου σε χώρο του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας.
198/2018_ΟΕ7.Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
 8.Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, οικον. έτους 2017, του κληροδοτήματος:
199/2018_ΟΕ           i.«ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».
200/2018_ΟΕ          ii.«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ».
201/2018_ΟΕ         iii.«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ».
202/2018_ΟΕ        iv.«ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ».
203/2018_ΟΕ         v.«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ».
204/2018_ΟΕ        vi.«ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».
205/2018_ΟΕ       vii. «ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ».

Search