Περίληψη - Αποφάσεις 24ης/2018 (06-06-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (206-218)

                       Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (206 - 218)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
206/2018_ΟΕ Ορισμός δικαστικών επιμελητών.
207/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
 Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή της Ι. Μ. Δημιόβης».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
208/2018_ΟΕ1.  Προέλεγχος Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα Δήμου Καλαμάτας οικον. έτους 2017.
209/2018_ΟΕ2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
210/2018_ΟΕ3.  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την «Αποξήλωση στύλων δικτύου ΔΕΗ στην οδό Ναυαρίνου έως του Ι. Ν. Αναστάσεως».
211/2018_ΟΕ4.  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου Καλαμάτας στην αδελφοποιημένη πόλη Xi An της Κίνας.
212/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Καθαρισμοί κτιρίων – γραφείων» του Δήμου Καλαμάτας.
213/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)».
214/2018_ΟΕ7.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (δημ. πάρκο, parkingΝέδοντα, κλπ)».
-8.  Αναπροσαρμογή του τιμήματος επεξεργασίας ΑΣΑ.
215/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
9.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση – αξιοποίηση λυόμενης ξύλινης κατασκευής (καφετέριας), που βρίσκεται στο 34ο  χλμ της εθνικής οδού Καλαμάτας - Σπάρτης.
216/2018_ΟΕ10.Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης.
217/2018_ΟΕ11.Παραλαβή έργου κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ» με τίτλο «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως στο Κοιμητήριο (Ι. Ν. Εισ. Θεοτόκου)». 
218/2018_ΟΕ12.Παραλαβή έργου κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ» με τίτλο «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών».

Search