Περίληψη - Αποφάσεις 27ης/2018 (27-06-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (244-253)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (244-253)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
244/2018_ΟΕ Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
245/2018_ΟΕ Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Αποκατάσταση και βελτίωση κύριου οδικού δικτύου Τ.Κ. Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας (που επλήγησαν από τη θεομηνία της 07-09-2016».
246/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
 Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη λειτουργία θερινού κινηματογράφου σε χώρο του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
247/2018_ΟΕ1.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
248/2018_ΟΕ2.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Κλαδέματα δεντροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων 2018».
249/2018_ΟΕ3.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας».
250/2018_ΟΕ4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών γηπέδου τέντας Δήμου Καλαμάτας 2018».
 5.  Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκων μέσων.
251/2018_ΟΕI.    Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 66/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας.
252/2018_ΟΕII.   Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 78/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας.
253/2018_ΟΕIII.   Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας

Search