Περίληψη - Αποφάσεις 29ης/2018 (11-07-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (265-270)

                               Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                               ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (265-270)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
265/2018_ΟΕ Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κόμβοι, επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών, κ.λ.π.)».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
266/2018_ΟΕ1.   Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Ιουνίου οικον. έτους 2018. 
267/2018_ΟΕ2.   Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
268/2018_ΟΕ3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
269/2018_ΟΕ4.   Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2018)».
270/2018_ΟΕ5.   Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

Search