Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Αποφάσεις 13ης/2006 (26-4-2006) Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής (164-199)


                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (164-199)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοιχτών δημόσιων διαγωνισμών και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής των διαγωνισμών για τα έργα:
164/2006_ΔΕ(i)¨Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων¨,
165/2006_ΔΕ(ii)    ¨Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, δρόμους κ.λ.π.¨,
166/2006_ΔΕ(iii)  ¨Διαμορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις συνοικίες της πόλης¨.
167/2006_ΔΕ2.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου προκειμένου να μεταφερθεί σ΄ αυτό το αρχείο της πρώην Κοινότητας Λεΐκων.
 3.  Επί πρακτικών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για τα έργα:
168/2006_ΔΕ(i)¨Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Καλαμάτας¨,
169/2006_ΔΕ(ii)    ¨Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών, κρασπέδων, πεζοδρομίων, τοίχων αντιστήριξης, κλπ.¨,
170/2006_ΔΕ(iii)  ¨Ανέγερση δημοτικού καταστήματος Βέργας¨,
171/2006_ΔΕ(iv)   ¨Συντήρηση & κατασκευή μονώσεων – στεγανώσεων σχολείων και επισκευή στεγών νηπιαγωγείων¨,
172/2006_ΔΕ(v)    ¨Ολοκλήρωση διάνοιξης & οδοστρωσία δρόμου άνω – κάτω Βέργας¨,
173/2006_ΔΕ(vi)   ¨Κατασκευές τμημάτων δημοτικών οδών στις περιοχές επεκτάσεως του σχεδίου πόλης Καλαμάτας¨,
174/2006_ΔΕ(vii) ¨Ανάπλαση παραλίας από Κόζι έως Αλμυρό στο Δ.Δ. Βέργας¨,
175/2006_ΔΕ(viii)               ¨Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού επί Νέδοντος (πίσω από το Δημαρχείο και κάτω από σιδηροδρομικές γραμμές)¨.
176/2006_ΔΕ4.  Επί πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια δένδρων, θάμνων, πολυετών και ανθοφύτων¨.
177/2006_ΔΕ5.  Ακύρωση της υπ’ αριθ. 15/2006 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής  και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου ¨Πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός πλατείας Περιβολακίων και διαμόρφωση πλατείας Αγ. Βασιλείου στο Δ.Δ. Ελαιοχωρίου¨ στον επόμενο μειοδότη.
 6.  Επανάληψη διαγωνισμών για την προμήθεια :
178/2006_ΔΕ(i)¨Ενός καινούργιου μηχανικού σαρώθρου¨,
179/2006_ΔΕ(ii)    ¨Ενός φορτηγού με γερανό και αρπάγη¨.
 7.  Ανάθεση εργασιών:
180/2006_ΔΕ(i)¨Δοκιμαστικής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΜΟΛΑΚ¨,
181/2006_ΔΕ(ii)    ¨Φόρτωσης και μεταφοράς (άδειασμα) του κόμποστ από τη δεξαμενή του βιοαντιδραστήρα¨,
182/2006_ΔΕ(iii)  ¨Καθαρισμού χώρων ΜΟΛΑΚ¨.
 8.  Έγκριση των παρακάτω αναθέσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας:
183/2006_ΔΕ(i)προμήθειας πλακών ορυκτών ινών και γαλβανισμένων υδροροών για το έργο ¨Επισκευή (στέγης, αποχ/ση ομβρίων κλπ) στο κτίριο ΗΛΕΚΤΡΑ¨,
184/2006_ΔΕ(ii)    προμήθεια υλικών για την συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών της πόλης,
185/2006_ΔΕ(iii)  προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,
186/2006_ΔΕ(iv)   φωτοτυπιών, διαφανειών και πλαστικοποιήσεων,
187/2006_ΔΕ(v)    υπηρεσίας ταχυμεταφορών,
188/2006_ΔΕ(vi)   εργασίας βιβλιοδετήσεων,
189/2006_ΔΕ(vii) προμήθειας στουπιού για τις ανάγκες του συνεργείου καθαριότητας,
190/2006_ΔΕ(viii)               επισκευής πλυστικού μηχανήματος συνεργείου καθαριότητας (με ανταλλακτικά).
 9.  Ανάθεση:
191/2006_ΔΕ(i)παροχής διανυκτέρευσης εκπαιδευτικών και επιμορφούμενων που συμμετέχουν στα σεμινάρια του Κ.Π.Ε. Καλαμάτας,
192/2006_ΔΕ(ii)    παροχής σίτισης εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα σεμινάρια του Κ.Π.Ε. Καλαμάτας.
 10.       Διορισμός της δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω κας Βασιλικής Κορμπή ως πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου Καλαμάτας με εντολή να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 8ης Μαΐου 2006 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά τη συζήτηση των αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων :
193/2006_ΔΕ(i)της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ¨ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
194/2006_ΔΕ(ii)    1) της κοινοπραξίας με την επωνυμία ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – ΩΡΙΟΝ ΑΤΕ, 2) της Ανωνύμου Εταιρείας ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και 3) της Ανωνύμου Εταιρείας ΩΡΙΟΝ ΑΤΕ
  κατά του Δήμου Καλαμάτας με τις οποίες ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθ. 124/2006 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.
195/2006_ΔΕ11.       Έγκριση αναθέσεων στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για την πανελλαδική κλαδική εορτή της Ένωσης Κουρέων – Κομμωτών Καταστηματαρχών Ν. Μεσσηνίας.
196/2006_ΔΕ12.Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών παρελθούσας χρήσης.
197/2006_ΔΕ13.Επί εισηγήσεως Τμήματος Διοίκησης του Δήμου για χορήγηση αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 14.Επί των πρακτικών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια:
198/2006_ΔΕ(i)500 μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100 lit,
199/2006_ΔΕ(ii)    45 καλαθιών απορριμμάτων.

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech