Αποφάσεις 43ης/2007 (12-11-2007) Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής (410-413)

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (410 - 413)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
--Γενικά πριν την ημερήσια διάταξη
410/2007_ΔΕ1.   Προμήθεια συμπληρωματικού φωτιστικού και ηλεκτρολογικού υλικού.
411/2007_ΔΕ2.   Ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στα Τοπικά Διαμερίσματα Καρβέλι – Λαδά».
-3.   Έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
-4.   Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας.
412/2007_ΔΕ5.   Ανάκληση σφράγισης – επαναχορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
413/2007_ΔΕ6.   Προέγκριση - χορήγηση αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση