Το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ συγκαλείται τη Δευτέρα 14/9/2015 και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1)      Έργο: Ολοκλήρωση αποχέτευσης δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Αγίου Φλώρου, Β΄φάση. Έγκριση ή μη πρακτικού.

2)      Έργο: Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για εξυπηρέτηση νέων οικοδομών, χρήση 2014. (Κ.Α. 9240). Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου.

3)      Σχετικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης της 120 Π.Ε.Α.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση