Διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

«Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου 'Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)΄». Αυτό αναφέρεται στην Πράξη 69 / 2018 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο προέβη σε έλεγχο νομιμότητας του προαναφερθέντος σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, ποσού 16.129.166,67 ευρώ και παρέσχε έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης.

elegktiko-1_Medium.jpgelegktiko-2_Medium.jpg

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση