Περίληψη - Αποφάσεις 9ης/2013 (4-4-2013) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (147-178)


Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (147-178)

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

147/2013_ΔΣ

 

Επί του ψηφίσματος των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών για τη λήψη μέτρων κατά της παραβατικότητας στις περιοχές αυτές.

148/2013_ΔΣ

 

Επανέγκριση της μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

149/2013_ΔΣ

 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Καλαμάτας» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

150/2013_ΔΣ

 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

151/2013_ΔΣ

 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) ρυμουλκών και δύο (2) ημιρυμουλκούμενων, με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων, χωρητικότητας 60 m3» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

152/2013_ΔΣ

1.

Προγραμματική Σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Συστηματική ανασκαφική έρευνα στη θέση ¨Παναγίτσα¨ Αίπειας στην Αρχαία Θουρία» έτους 2013.

153/2013_ΔΣ

2.

Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου στο Δήμο Καλαμάτας από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας (Προγραμματική Σύμβαση 2013).

154/2013_ΔΣ

3.

Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης για την πράξη «Αγροτική οδοποιία Άνω Αρφαρά – Πολιανή».

155/2013_ΔΣ

4.

Ειδικές θέσεις στάθμευσης.

156/2013_ΔΣ

5.

Αντιδρόμηση οδού Βαλαωρίτου.

157/2013_ΔΣ

6.

Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης οχημάτων επί της οδού Φιλελλήνων στην Καλαμάτα για «Πλυντήριο αυτοκινήτων».

-

7.

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για απόφαση προσωρινής τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων σε Δημοτικούς δρόμους, ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας.  

158/2013_ΔΣ

8.

Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στους προβλεπόμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους της υπό έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας.

159/2013_ΔΣ

9.

Παράταση συμβάσεων προμηθειών υλικών (προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου).

160/2013_ΔΣ

10.

Έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλαση δημοτικής οδού Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος (από εκκλησία Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)».

161/2013_ΔΣ

11.

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας».

162/2013_ΔΣ

12.

Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης κόμβων της Καλαμάτας».

163/2013_ΔΣ

13.

Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελαιοχωρίου».

164/2013_ΔΣ

14.

Πιστοποίηση χρηστών κάδων οικιακής κομποστοποίησης.  

165/2013_ΔΣ

15.

Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.».

166/2013_ΔΣ

16.

Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην εθελοντική δράση “Lets do it Greece» στις 14 Απριλίου.

167/2013_ΔΣ

17.

Έγκριση των όρων χρησιδανείου σχετικά με την παραχώρηση ακινήτου του Δήμου Καλαμάτας στην περιοχή του Ανατολικού Κέντρου προς το Υπουργείο Υγείας (6η ΥΠΠΕ).

168/2013_ΔΣ

18.

Έγκριση των όρων χρησιδανείου σχετικά με την παραχώρηση ακινήτου – κτηρίου πρώην Καρδιολογικής Κλινικής προς τον Δήμο Καλαμάτας.

169/2013_ΔΣ

19.

Παραχώρηση της πρώην αίθουσας του ΚΕΠ Άριος στην Τοπική Κοινότητα Άριος για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων από τους τοπικούς φορείς.

170/2013_ΔΣ

20.

Ψήφιση πίστωσης οικον. έτους 2013 που αφορά στις δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων – δράσεις προβολής - ευαισθητοποίησης.

171/2013_ΔΣ

21.

Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

172/2013_ΔΣ

22.

Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.

173/2013_ΔΣ

23.

Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.

174/2013_ΔΣ

24.

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2013, Δήμου Καλαμάτας.

175/2013_ΔΣ

25.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΠΕΔ Πελοποννήσου για την απασχόληση του προσωπικού της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Μεσσηνίας.

176/2013_ΔΣ

26.

Ορισμός δημοτικών συμβούλων, μετά των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών.

177/2013_ΔΣ

27.

Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

178/2013_ΔΣ

28.

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καλαμάτας «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού Δήμου Καλαμάτας».

 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση