Περίληψη - Αποφάσεις 9ης/2013 (4-4-2013) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (147-178)


Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (147-178)

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

147/2013_ΔΣ

 

Επί του ψηφίσματος των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών για τη λήψη μέτρων κατά της παραβατικότητας στις περιοχές αυτές.

148/2013_ΔΣ

 

Επανέγκριση της μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

149/2013_ΔΣ

 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Καλαμάτας» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

150/2013_ΔΣ

 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

151/2013_ΔΣ

 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) ρυμουλκών και δύο (2) ημιρυμουλκούμενων, με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων, χωρητικότητας 60 m3» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

152/2013_ΔΣ

1.

Προγραμματική Σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Συστηματική ανασκαφική έρευνα στη θέση ¨Παναγίτσα¨ Αίπειας στην Αρχαία Θουρία» έτους 2013.

153/2013_ΔΣ

2.

Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου στο Δήμο Καλαμάτας από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας (Προγραμματική Σύμβαση 2013).

154/2013_ΔΣ

3.

Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης για την πράξη «Αγροτική οδοποιία Άνω Αρφαρά – Πολιανή».

155/2013_ΔΣ

4.

Ειδικές θέσεις στάθμευσης.

156/2013_ΔΣ

5.

Αντιδρόμηση οδού Βαλαωρίτου.

157/2013_ΔΣ

6.

Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης οχημάτων επί της οδού Φιλελλήνων στην Καλαμάτα για «Πλυντήριο αυτοκινήτων».

-

7.

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για απόφαση προσωρινής τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων σε Δημοτικούς δρόμους, ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας.  

158/2013_ΔΣ

8.

Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στους προβλεπόμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους της υπό έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας.

159/2013_ΔΣ

9.

Παράταση συμβάσεων προμηθειών υλικών (προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου).

160/2013_ΔΣ

10.

Έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλαση δημοτικής οδού Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος (από εκκλησία Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)».

161/2013_ΔΣ

11.

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας».

162/2013_ΔΣ

12.

Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης κόμβων της Καλαμάτας».

163/2013_ΔΣ

13.

Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελαιοχωρίου».

164/2013_ΔΣ

14.

Πιστοποίηση χρηστών κάδων οικιακής κομποστοποίησης.  

165/2013_ΔΣ

15.

Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.».

166/2013_ΔΣ

16.

Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην εθελοντική δράση “Lets do it Greece» στις 14 Απριλίου.

167/2013_ΔΣ

17.

Έγκριση των όρων χρησιδανείου σχετικά με την παραχώρηση ακινήτου του Δήμου Καλαμάτας στην περιοχή του Ανατολικού Κέντρου προς το Υπουργείο Υγείας (6η ΥΠΠΕ).

168/2013_ΔΣ

18.

Έγκριση των όρων χρησιδανείου σχετικά με την παραχώρηση ακινήτου – κτηρίου πρώην Καρδιολογικής Κλινικής προς τον Δήμο Καλαμάτας.

169/2013_ΔΣ

19.

Παραχώρηση της πρώην αίθουσας του ΚΕΠ Άριος στην Τοπική Κοινότητα Άριος για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων από τους τοπικούς φορείς.

170/2013_ΔΣ

20.

Ψήφιση πίστωσης οικον. έτους 2013 που αφορά στις δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων – δράσεις προβολής - ευαισθητοποίησης.

171/2013_ΔΣ

21.

Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

172/2013_ΔΣ

22.

Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.

173/2013_ΔΣ

23.

Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.

174/2013_ΔΣ

24.

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2013, Δήμου Καλαμάτας.

175/2013_ΔΣ

25.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΠΕΔ Πελοποννήσου για την απασχόληση του προσωπικού της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Μεσσηνίας.

176/2013_ΔΣ

26.

Ορισμός δημοτικών συμβούλων, μετά των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών.

177/2013_ΔΣ

27.

Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

178/2013_ΔΣ

28.

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καλαμάτας «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού Δήμου Καλαμάτας».

 

Search