Αποφάσεις 7ης/2006 (21-2-2006) Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής (063-073)


                           ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (063-073)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
63/2006_ΔΕ1.  Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2006.
 2.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακηρύξεων διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια: 
64/2006_ΔΕ(i)       45 καλαθιών απορριμμάτων,
65/2006_ΔΕ(ii)      500 μεταλλικών κάδων απορριμμάτων,
66/2006_ΔΕ(iii)     ηλεκτρολογικού υλικού (2006).
67/2006_ΔΕ3.  Επί ενστάσεως της εταιρείας ¨D. TOUMBASengineering-  Νίκη Τσίγκα¨ για την  προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας – μελέτη υποέργου 1: «Προμήθεια 2 καινούργιων απορριμματοφόρων».
68/2006_ΔΕ4.  Κατακύρωση διαγωνισμού για τη μηχανοργάνωση υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας.
 5.  Επί πρακτικών επιτροπών εισήγησης ανάθεσης διαγωνισμών:
69/2006_ΔΕ(i)        για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Καλαμάτας,
70/2006_ΔΕ(ii)       για την προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ.
71/2006_ΔΕ6.  Αμοιβή της εταιρείας «Κούβελας – Σκλήκας» για παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης πέραν του συνήθους.
72/2006_ΔΕ7.  Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα, οικον. έτους 2005, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Σκιά Λυκούργου».
73/2006_ΔΕ8.  Επί εισηγήσεως Τμήματος Διοίκησης του Δήμου για χορήγηση αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση