Ανακοίνωση για τη διενέργεια κλήρωσης ανάδειξης Δημοτικών Συμβούλων ως μελών σε επιτροπές

Η Διεύθυνση Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, την 21η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξάγει κλήρωση, στο Δημοτικό Κατάστημα, Αριστοδήμου 22 για την ανάδειξη   Δημοτικών Συμβούλων ως μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) σε επιτροπές παραλαβής έργων, σε επιτροπή ανάθεσης μικροεργολαβιών του Δασαρχείου Καλαμάτας και σε επιτροπές που συγκροτούνται από την Λιμενική Αρχή.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης μπορείτε να το δείτε εδώ.

Search