Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση για ανακατασκευή κτηρίου προς στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Ε. Νίκας και η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων (του Υπουργείου Οικονομικών) Αικατερίνη Σαββαΐδου υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση, με αντικείμενο την ανακατασκευή τμήματος των αποθηκών του Τελωνείου Καλαμάτας, που έχουν παραχωρηθεί, για τη μετατροπή τους σε χώρους στέγασης του Γενικού Χημείου του Κράτους – Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας.

Στο κτήριο έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και για την αποπεράτωση του έργου απομένουν εργασίες αυτών των δύο κατηγοριών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 108.665 ευρώ με το ΦΠΑ και η χρηματοδότηση θα παρασχεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο συνολικός χρόνος περαίωσης του έργου ανέρχεται σε 6 μήνες.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα εκδώσει άμεσα διακήρυξη, με την οποία θα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι να υποβάλουν προσφορές για την εκτέλεση του έργου.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση