Ανακοίνωση σχετικά με τους διαγωνισμούς: προμήθεια τροφίμων για την κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας, προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος κ.λ.π.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν σε διαγωνισμούς για τους οποίους δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες σχετικά με θέματα που αφορούν: 1)εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2)ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα 3) τραπεζικές βεβαιώσεις, αποφάσισε την αντικατάσταση των ανωτέρω δικαιολογητικών με Υπέυθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι αυτά θα προσκομισθούν (με ποινή αποκλεισμού) στην αρμόδια Υπηρεσία, μετά την λήξη του προβλήματος της τραπεζικής λειτουργίας της χώρας. 

την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα την δείτε εδώ

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση