Περίληψη - Απoφάσεις 25ης/2018 (20-09-2018), Συνεδριάσης Δημοτικού Συμβουλίου (593-601)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (593 - 601)


ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
593/2018_ΔΣ Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για την αντιμετώπιση επείγουσας ανάγκης.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
594/2018_ΔΣ1.   Έγκριση:
α) υπ’ αριθμ. 117/2017 μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου από οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντος»
β)  υπ’ αριθμ. 124/2017 μελέτη του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών & πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα, κλπ και αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου)»
 γ) κάλυψης επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους του Δήμου Καλαμάτας  για το έργο «Ανάπλαση δικτύου οδών & πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα, κλπ και αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου)».
595/2018_ΔΣ2.   Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (Άνω τμήμα)» στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014-2020».
596/2018_ΔΣ3.   Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων (Γ΄ Δόση έτους 2018).
597/2018_ΔΣ4.   Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας 2019 (2η δόση).
598/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.  Πρόσληψη Παιδιάτρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας.
599/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6.   Πρόσληψη εκπαιδευτικών με δίμηνη σύμβαση για κάλυψη έκτακτων αναγκών ΚΔΑΠ. 
600/2018_ΔΣ7.   Καθορισμός ειδικοτήτων του εγκριθέντος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης.
  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
601/2018_ΔΣ Έκδοση ψηφίσματος υπέρ της δωρεάν συμμετοχής των παιδιών εργαζομένων μητέρων στα ΚΔΑΠ.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση