Υπηρεσίες Δήμου

Νέες αίθουσες στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Ο Δήμαρχος πληροφόρησε το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ότι ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή 2 ή 3 αιθουσών, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.
Τα χρήματα από την κατασκευή θα προέλθουν από τη δωρεά του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια κατά 50% και τα υπόλοιπα από το δημοτικό προϋπολογισμό. Ζήτησε δε από το Διευθυντή να συνεργασθεί σε επίπεδο μελέτης με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση