Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Αποφάσεις 22ης/2006 (14-12-2006) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (607-662)

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (607-662)


ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
   
607/2006_ΔΣ
 
 Γενικά πριν την ημερήσια διάταξη.
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
608/2006_ΔΣΕ.Η.Δ.Έκδοση ψηφίσματος υποστήριξης των αποφάσεων της Συνέλευσης του ΤΕΙ Καλαμάτας.
  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
609/2006_ΔΣ1.   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, Δήμου Καλαμάτας και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση και βελτίωση λειτουργίας αγωγών ομβρίων στον παραλιακό δρόμο του Δημοτικού Διαμερίσματος Μικρής Μαντίνειας».
610/2006_ΔΣ2.   Έγκριση υψομετρικής μελέτης τμήματος της περιοχής της πολεοδομικής μελέτης του Δ. Δ. Βέργας.
ΠΡ. 611/2006_ΔΣ3.   Επί ενστάσεων της Β΄ Φάσης της πολεοδομικής  μελέτης της Κηπούπολης.
612/2006_ΔΣ4.   Συμμόρφωση Δήμου Καλαμάτας με την υπ΄ αριθμ. 455/21/9-11-2006 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 σχετικά με το διαγωνισμό για την ανάθεση της «Λειτουργίας και συντήρησης Μονάδος Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας».
613/2006_ΔΣ5.   Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου  «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις Συνοικίες της πόλης».
 6.   Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργων – Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. – παράταση προθεσμίας περάτωσης των παρακάτω έργων: 
614/2006_ΔΣ(i)    «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων δημοτικού πάρκου ανατολικού & δυτικού κέντρου» (1ος Α.Π.Ε.),
615/2006_ΔΣ(ii)    «Επισκευή και συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Δ. Δ. Αλαγονίας» (1ος Α.Π.Ε.),
616/2006_ΔΣ(iii)   «Ασφαλτοστρώσεις Δημ. οδών Καλαμάτας» (1ος Α.Π.Ε. & παράταση προθεσμίας),
617/2006_ΔΣ(iv)  «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα (2006)» (παράταση προθεσμίας),
618/2006_ΔΣ(v)  «Αποκατάσταση χώρου πρώην ΚΤΕΛ στην οδό Αρτέμιδος» (1ος Α.Π.Ε.),
619/2006_ΔΣ(vi)  «Διάνοιξη τμημ. τοπικού οδικού δικτύου περιοχής Ράχης – Φραγκοπήγαδο» (1ος Α.Π.Ε. & παράταση προθεσμίας),
620/2006_ΔΣ(vii) «Διαμορφώσεις πεζοδρόμων περιοχής Ράχης» (1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.),
621/2006_ΔΣ(viii)«Πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός πλατείας Περιβολακίων και διαμόρφωση πλατείας Αγ. Βασιλείου» (1ος Α.Π.Ε. - 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. & παράταση προθεσμίας),
622/2006_ΔΣ(ix)  «Διαμόρφωση χώρου Αθλοπαιδιών στην περιοχή Συνοικισμού Αγ. Κωνσταντίνου Συντάγματος & αναδιαμόρφωση κοιν. χώρων στη συμβολή των Καίσαρη & Μεγ. Αλεξάνδρου» (παράταση προθεσμίας).
623/2006_ΔΣ7.   Παράταση σύμβασης τοποθέτησης κάδων 8 m3.
 8.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
ΠΡ. 624/2006_ΔΣ(i)    «Κλειστό γυμναστήριο Εθν. Σταδίου Καλαμάτας»,
625/2006_ΔΣ(ii)    «Βελτίωση οδού από Ε.Ο. έως βιολογικό καθαρισμό στο Δ.Δ. Ασπροχώματος»,
626/2006_ΔΣ(iii)   «Κατασκευή αθλητικού κέντρου Δυτ. Παραλίας Καλαμάτας».
627/2006_ΔΣ9.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων.
628/2006_ΔΣ10.Διάλυση εργολαβικής σύμβασης του έργου « Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις εργατικές κατοικίες Ασύλου». 
ΠΡ. 629/2006_ΔΣ11.Περί μη υλοποίησης των έργων: 
(i)    Διαμόρφωση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Μέτρου 4.5 ¨Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες αστικών και ημιαστικών κέντρων¨,
(ii)    Επιχορήγηση της ΔΕΤΑΚ για τη δημιουργία ΚΗΦΗ στο Δήμο Καλαμάτας του Μέτρου 4.6 ¨Αναβάθμιση αστικών και ημιαστικών κέντρων – ανάπτυξη και υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων του Ε.Π. Πελοποννήσου 2000-2006¨. 
630/2006_ΔΣ12.Επί ενστάσεως δημότη κατά της υπ΄ αριθμ. 230/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1170.         
ΠΡ. 631/2006_ΔΣ13.Επί ενστάσεων δημοτών κατά της υπ΄ αριθμ. 255/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 125.
632/2006_ΔΣ14.Επί ενστάσεων δημοτών κατά της υπ΄ αριθμ. 370/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας  στο Ο.Τ. 129.
633/2006_ΔΣ15.Επί ένστασης – αντίρρησης δημοτών κατά της υπ΄ αριθμ. 368/06 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1185.
634/2006_ΔΣ16.Ανταλλαγή ρυμοτομούμενων – δεσμευμένων οικοπέδων με αδιάθετα οικόπεδα από πράξεις εφαρμογής στις περιοχές επεκτάσεως του Σχεδίου Πόλης. 
635/2006_ΔΣ17.Αποζημίωση επικειμένων, στο Ο.Τ. 223, τμήματος ιδιοκτησίας κ. Κλείδωνα Αφροδίτης που παραχωρήθηκε στο Δήμο για κοινή χρήση.
ΠΡ. 636/2006_ΔΣ18.Επί πρακτικού εκτιμητικής επιτροπής για αποζημίωση επικειμένων.
637/2006_ΔΣ19.Επί αιτήματος Κουπούζου Νικήτα για αποζημίωση από το Δήμο Καλαμάτας.
638/2006_ΔΣ20.Επί πρακτικών Επιτροπής ΥΠ.ΠΟ. για την μετακίνηση προς το δρόμο περίφραξης ορισμένων διατηρητέων μνημείων (κτήριο Κατσουλέα, κτήριο Στεφανούρη κ.λ.π.).
639/2006_ΔΣ21.Περί καταπάτησης δημοτικού χώρου στο Δ. Δ. Καρβελίου.
640/2006_ΔΣ22.Τοποθέτηση κολωνακίων στην πλατεία Ταξιαρχών για περιορισμό στάθμευσης αυτοκινήτων.
641/2006_ΔΣ23.Εκ περιτροπής στάθμευση στις οδούς Ορέστη, Δήμητρας και Σουλίου.
642/2006_ΔΣ24.Μεταφορά περιπτέρου κας Φωτεινής Νταμάτη από την οδό Λακωνικής 146 στον 8ο οικισμό εργατικών κατοικιών στην Αγία Τριάδα.
ΠΡ. 643/2006_ΔΣ25.Παράταση μίσθωσης αγροτικού ακινήτου ιδιοκτησίας Ίσσαρη Ιωάννη στη θέση ¨Μαραθόλακα¨ του Δ.Δ. Καρβελίου.
644/2006_ΔΣ26.Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κολοκοτρώνη 1 στο Α΄ όροφο για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.
ΠΡ. 645/2006_ΔΣ27.Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 460/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ανανέωση του συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, στο Ανατολικό Κέντρο, με την ΕΡΤ Α.Ε., για τη συνέχιση της στέγασης του Περιφερειακού Σταθμού Καλαμάτας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ).   
646/2006_ΔΣ28.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2006, Δήμου Καλαμάτας.
647/2006_ΔΣ29.Επί της υπ’ αριθ. 593/2006 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με το αίτημα της ενοικιάστριας επιχείρησης των Δημοτικών Σφαγείων ¨ΦΑΡΜΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.¨.
648/2006_ΔΣ30.Απόδοση παγίας προκαταβολής οικον. έτους 2006.
649/2006_ΔΣ31.Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους οφειλών που εκ παραδρομής δεν έχουν διαγραφεί.
650/2006_ΔΣ32.Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους βεβαιωθεισών  οφειλών αυθαιρέτων χρηστών αιγιαλείου χώρου, επειδή η βεβαίωση αυτή αποτελεί ενάσκηση δικαιώματος του Δημοσίου μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας.
651/2006_ΔΣ33.Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους ιδιοκτητών, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο  της Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ. & Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. 
652/2006_ΔΣ34.Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο, μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/1994.
653/2006_ΔΣ35.Επιστροφή 20% λόγω εφάπαξ καταβολής από εισφορά σε χρήμα.
654/2006_ΔΣ36.Επιστροφή παραβόλου που καταβλήθηκε για έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε.
655/2006_ΔΣ37.Επιστροφή ποσού σε δημότη μετά τη διαγραφή  οφειλής του που αφορά σε πρόστιμο κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2005.
656/2006_ΔΣ38.Επιστροφή ποσού σε δημότη ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
657/2006_ΔΣ39.Επί πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας.
658/2006_ΔΣ40.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18/2006 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας»  που αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2006, του νομικού προσώπου.
659/2006_ΔΣ41.Προμήθεια αντιτύπων του βιβλίου «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» του κ. Σολδάτου, τ. Δ/ντη Ελεγκτικού Συνεδρίου, πτυχ. Νομικής. 
660/2006_ΔΣ42.Ενημέρωση για το πρόσφατο ταξίδι ομάδας εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας στην Αίγυπτο. Αίτημα φιλοξενίας Αιγυπτιωτών Ελλήνων μαθητών.
661/2006_ΔΣ43.Επιχορήγηση Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εορτής για τα παιδιά των εργαζομένων.
662/2006_ΔΣ44.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

iso

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech