Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Αποφάσεις 16ης/2006 (3-8-2006) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (328-414)

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ   (328 - 414)


ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
   
ΠΡ. 328/2006_ΔΣ
 
 Γενικά πριν την ημερήσια διάταξη.
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
329/2006_ΔΣΕ.Η.Δ.Έκδοση ψηφίσματος για την καπνοβιομηχανία ¨ΚΑΡΕΛΙΑ¨.
330/2006_ΔΣΕ.Η.Δ.Μεταφορά υπάρχουσας κατ’ εξαίρεση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ και τοποθέτηση ανακλινόμενου ανελκυστήρα.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
331/2006_ΔΣ1.   Έκδοση ψηφίσματος για τον πόλεμο στο Λίβανο.
332/2006_ΔΣ2.   Έκδοση ψηφίσματος για την εργασιακή αποκατάσταση εποχιακών πυροσβεστών.
333/2006_ΔΣ3.   Οριστική ένταξη έργων στο πρόγραμμα ¨ΘΗΣΕΑΣ¨.
ΠΡ. 334/2006_ΔΣ4.   Απευθείας ανάθεση μελέτης για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 σε υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας.
335/2006_ΔΣ5.   Συμμετοχή στο πρόγραμμα «MEDOC  COMPOST».
336/2006_ΔΣ6.   Προγραμματισμός προμήθειας συμπληρωματικού εξοπλισμού καθαριότητας.
337/2006_ΔΣ7.   Σύναψη σύμβασης με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»
338/2006_ΔΣ8.   Σταθεροποίηση θέσεων κάδων απορριμμάτων.
339/2006_ΔΣ9.   Έγκριση συνέχισης της με την υπ΄ αριθμ. 85/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μίσθωσης από το Δήμο Καλαμάτας ανατρεπομένου τριαξονικού φορτηγού έως 16μ3  με το νέο ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου φορτηγού.
340/2006_ΔΣ10.Επέκταση σύμβασης ¨Προμήθειας & εγκατάστασης Τηλεφωνικού Κέντρου και Δίκτυο Δομημένης Καλωδίωσης».
341/2006_ΔΣ11.Επί του πρακτικού της επιτροπής για την προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης.
342/2006_ΔΣ12.Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας.
343/2006_ΔΣ13.Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100 lit.
344/2006_ΔΣ14.Επί πρακτικού Επιτροπής παραλαβής τους επισκευασθέντος φορτωτή LIEBHER
 15.Έγκριση πρωτοκόλλων  οριστικής παραλαβής για την προμήθεια:
345/2006_ΔΣ(i)    ενός μεταχειρισμένου μηχανικού σαρώθρου,
346/2006_ΔΣ(ii)    ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου,
347/2006_ΔΣ(iii)   45 καλαθιών απορριμμάτων.
 16.Έγκριση πρωτοκόλλων  προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων:
348/2006_ΔΣ(i)    «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έμπροσθεν οικίας Πετράκου στο Δ.Δ. Αρτεμισίας του Δήμου Καλαμάτας»,
349/2006_ΔΣ(ii)    «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην Αγία Ελεούσα στο Δ.Δ. Πηγών του Δήμου Καλαμάτας».
350/2006_ΔΣ(iii)   «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» στην πρώην κοινότητα Ασπροχώματος.
351/2006_ΔΣ(iv)  «Διαμόρφωση αυλείων χώρων τεσσάρων σχολείων (Αύλειος χώρος στο 1ο  2ο  3ο  Τ.Ε.Ε. – Σ.Ε.Κ. Καλαμάτας)»,
352/2006_ΔΣ(v)  «Διαμόρφωση αυλείων χώρων τεσσάρων σχολείων (Αύλειος χώρος στο Γυμνάσιο Παραλίας)»,
353/2006_ΔΣ(vi)  «Διαμόρφωση αυλείων χώρων τεσσάρων σχολείων (Αύλειος χώρος στο 8ο Δημοτικό Σχολείο)»,
354/2006_ΔΣ(vii) «Ολοκλήρωση (κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και ασφαλτόστρωση) δρόμων προς Αγ. Αποστόλους στο Δ.Δ. Πηγών»,
355/2006_ΔΣ(viii)«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και ασφαλτόστρωση δρόμων από Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας έως δεξαμενή Κάτω Βέργας»,
356/2006_ΔΣ(ix)  «Κατασκευή συμπλέγματος δρόμων στα Γιαννιτσάνικα Καλαμάτας (Υποέργο: Κατασκευή δρόμων R12, R13, R14, και τμημάτων R4, R5, R8)». 
 17.Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών -  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. -  παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τα έργα:  
357/2006_ΔΣ(i)    «Κατασκευή (συνθετικού) χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ανατολικού Κέντρου»,  (1ος  ΑΠΕ & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.),
358/2006_ΔΣ(ii)    «Δημιουργία προσβάσεων ΑΜΕΑ στην περιοχή Ράχης» (1ος ΑΠΕ),
359/2006_ΔΣ(iii)   «Συντήρηση και καλλιέργεια ανθώνων στην πόλη» (1ος ΑΠΕ).
360/2006_ΔΣ(iv)  «Βελτίωση δρόμου προς κάτω χωριό στο Δ. Δ. Αρτεμισίας» (1ος ΑΠΕ).
361/2006_ΔΣ(v)  «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις εργατικές κατοικίες Ασύλου Καλαμάτας» (παράταση προθεσμίας).
362/2006_ΔΣ18.Απευθείας ανάθεση, ύστερα από άγονους διαγωνισμούς, του έργου «Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος και κατασκευή οστεοφυλακίου στο Δ.Δ. Λεϊκων). 
363/2006_ΔΣ19.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2006.
 20.Τροποποίηση  εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ.:
364/2006_ΔΣ(i)    52 (24ο Δημοτικό Σχολείο),
365/2006_ΔΣ(ii)    573 (περιοχή Σχεδίου 1905),
366/2006_ΔΣ(iii)   823 (Δυτική Συνοικία),
367/2006_ΔΣ(iv)  1080 (Βόρεια Συνοικία),
368/2006_ΔΣ(v)  1185 (Βόρεια Συνοικία),
369/2006_ΔΣ(vi)  1383 (Ανατολική Παραλία).
 21.Επί ενστάσεων δημοτών κατά των παρακάτω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας:
370/2006_ΔΣ(i)    της υπ΄ αριθμ. 572/2005 απόφασης που αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας  στο Ο.Τ. 129.
ΠΡ. 371/2006_ΔΣ(ii)    της υπ΄ αριθμ. 230/2004 απόφασης  που αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1170 (περιοχή Φραγκοπήγαδο).
 22.Γνωμοδότηση του Δήμου Καλαμάτας για την:
372/2006_ΔΣ(i)    οριοθέτηση τμήματος ρέματος στο «Ξηροκάμπι» του Δ.Δ. Λεϊκων.
373/2006_ΔΣ(ii)    οριοθέτηση του ρέματος «Φαρών 2» ή «Κερεζένια» ή «Βαθύ Λαγγάδι». 
374/2006_ΔΣ(iii)   λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων,
375/2006_ΔΣ(iv)  αδειοδότηση σταθμού και πλυντήριο αυτοκινήτων – πρατηρίου υγρών καυσίμων,
376/2006_ΔΣ(v)  αδειοδότηση κτηνοτροφικής μονάδος.
377/2006_ΔΣ23.Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Κρήτης.
378/2006_ΔΣ24.Οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου πλατείας Βασ. Γεωργίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
379/2006_ΔΣ25.Καθορισμός δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πώλησης αλιευτικών προϊόντων, ιδίας παραγωγής. 
380/2006_ΔΣ26.Επί αιτήματος για μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γ. Ρουμελιώτη, Παλαιολόγου και Ακρίτα.
381/2006_ΔΣ27.Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στην οδό Αγίου Νικολάου προς διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία.
382/2006_ΔΣ28.Ακριβής προσδιορισμός θέσεων τοποθέτησης κουτιών για τη δωρεάν διανομή της εφημερίδας THISWEEKINMESSINIA.
 29.Καταβολή σε χρήμα των παροχών σε είδη ατομικής προστασίας, προηγούμενων ετών, σε εργαζόμενους στο Δήμο Καλαμάτας.
383/2006_ΔΣ(i)    για τα θερινά - χειμερινά είδη και το γάλα έτους 2005,
384/2006_ΔΣ(ii)    για το δερμάτινο της τριετίας 2002 – 2004,
385/2006_ΔΣ(iii)   για τα θερινά είδη 2006.
386/2006_ΔΣ30.Επί της δωρεάς του Δήμου Καλαμάτας προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ανάκληση δωρεάς).
387/2006_ΔΣ31.Απευθείας αγορά ιδιοκτησίας Ιωσηφίδη Κων/νου στο Ο.Τ. 554-β.
388/2006_ΔΣ32.Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου απορρέει από την  υπ΄ αριθμ. 531/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
389/2006_ΔΣ33.Επί αιτήματος Μάλαμα Γεωργίου του Σταύρου για αποζημίωση από το Δήμο Καλαμάτας.
390/2006_ΔΣ34.Επί αιτήματος Παπαλεξάτου Παναγιώτη για αποζημίωση από το Δήμο Καλαμάτας.
391/2006_ΔΣ35.Επί εξώδικων δηλώσεων κας Ιωάννας Πόταρη, αναφορικά με ζημιές που υπέστη το Δ.Χ. (ΤΑΧΙ)  αυτοκίνητό της.
392/2006_ΔΣ36.Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ΄ αρ. 130/2006 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία).
393/2006_ΔΣ37.Επί πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας.
394/2006_ΔΣ38.Επιστροφή ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
395/2006_ΔΣ39.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
396/2006_ΔΣ40.Έγκριση συνδρομής σε περιοδικά και εφημερίδα με θεματολόγιο περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
397/2006_ΔΣ41.Εγγραφή του Δήμου Καλαμάτας ως συνδρομητή στο δικτυακό τόπο www.euro-info.grόπου υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για τον κλάδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τα Ευρωπαϊκα Προγράμματα και τις Κοινοτικές Επιδοτήσεις.
 42.Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο των δημοτικών επιχειρήσεων: 
ΠΡ. 398/2006_ΔΣ(i)    Δ.Ε.Π.Α.Κ.
ΠΡ. 399/2006_ΔΣ(ii)    ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.
400/2006_ΔΣ43.Επί των υπ΄ αριθμ. 22/2006 και 23/2006 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Καλαμάτας, όσον αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2006, του νομικού προσώπου.
401/2006_ΔΣ44.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 103/2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  που αφορά σε μείωση 40% στους λογαριασμούς νερού για το υδρόμετρο μόνιμης κατοικίας σε μέλη του Συλλόγου ΑΜΕΑ και σε ειδικές κατηγορίες δημοτών της πόλης της Καλαμάτας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Καλαμάτας.
402/2006_ΔΣ45.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 61/2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Α.Κ. που αφορά στον Ισολογισμό και την Έκθεση Πεπραγμένων, , οικον. έτους 2005, του νομικού προσώπου.
403/2006_ΔΣ46.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Κ. που αφορά στον προϋπολογισμό, οικον. έτους 2006, της επιχείρησης.
 47.Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας:
404/2006_ΔΣ(i)    στη διοργάνωση της θεατρικής παράστασης του έργου «Οι βλαβερές συνέπειες του … Γάμου» που θα παρουσιαστεί στο κοινό της Καλαμάτας από τη θεατρική ομάδα του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών & Κινητικά Αναπήρων.
405/2006_ΔΣ(ii)    στη διοργάνωση του Πανελληνίου Στοματολογικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από 7 μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2006.
406/2006_ΔΣ(iii)   σαν συνδιοργανωτής, στη μουσική εκδήλωση  από το συγκρότημα «ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΡΩΤΟΙ» που θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο Καλαμάτας για ενίσχυση του συλλόγου ΚΕΚΑΜΕΑ.
407/2006_ΔΣ48.Διοργάνωση εκδήλωσης για την ανακύκλωση σε συνεργασία με το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (Κ.Ε.Α.Ν.).
408/2006_ΔΣ49.Επί αιτήματος Ομίλου Αντισφαίρισης Καλαμάτας σχετικού με τη συντήρηση – αξιοποίηση του συγκροτήματος στη Δυτική Παραλία.
409/2006_ΔΣ50.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας, μετά του αναπληρωτή του, στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας
410/2006_ΔΣ51.Παράταση λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
411/2006_ΔΣ52.Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου.
412/2006_ΔΣ53.Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος, εκμισθώσεως ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων κάτω των 50 cc.
413/2006_ΔΣ54.Ορισμός Ειδ. Γραμματέα  Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, μετά του αναπληρωτή του. 
414/2006_ΔΣ55.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

iso

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech