Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Περίληψη - Αποφάσεις 25ης/2013 (10-12-2013) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (541-597)


Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ     
                                  

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (541 - 597)
 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
541/2013_ΔΣ Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης για την πράξη «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Αγίου Φλώρου» Δήμου Καλαμάτας.
542/2013_ΔΣ Συμπλήρωση της από 2/8/2013 μίσθωσης με την εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.». 
543/2013_ΔΣ Ανάθεση στη ΔΕΥΑΚ της σύνδεσης του Νηπιαγωγείου Κορδία (πρώην 15ο Δ.Σ.) με το δίκτυο ύδρευσης και το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
544/2013_ΔΣ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ
 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και ΦΟΔΣΑ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
545/2013_ΔΣ1.        Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.
-2.          
 
Ιδιωτικό συμφωνητικό συμβάσεως έργου μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας με την επωνυμία ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων.
546/2013_ΔΣ3.        Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης για την πράξη «Ανάπλαση πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τοπική Κοινότητα Λαδά».
547/2013_ΔΣ4.        Αποδοχή ένταξης για την πράξη «Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατεία Ανάστασης)».
548/2013_ΔΣ5.        Αποδοχή ένταξης για την πράξη «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας».
549/2013_ΔΣ6.        Παροχή συσσιτίου σε άπορους δημότες του Δήμου Καλαμάτας,  για το έτος 2014.
550/2013_ΔΣ7.       Επί των ενστάσεων κατά της υπ΄ αριθμ. 466/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου για την κατασκευή της περιμετρικής οδού.
551/2013_ΔΣ35.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού, έτους 2013, Δήμου Καλαμάτας.
552/2013_ΔΣ29.Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της βορινής πλευράς της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας.
553/2013_ΔΣ34.Απόδοση  στο Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο Καλαμάτας ποσού προερχόμενου από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Διεθνούς Συνάντησης Στίβου ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ.
554/2013_ΔΣ8.        Κριτήρια διάθεσης οικοπέδων που προέρχονται από περίσσευμα εισφορών γης στην περιοχή δυτικά της Αρτέμιδος, μετά την κύρωση της 7/2005 Πράξης Εφαρμογής.
555/2013_ΔΣ9.        Απαγόρευση στάθμευσης μεγάλων οχημάτων στην οδό Αρτέμιδος.
556/2013_ΔΣ10.    Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή στοιχείων περιορισμού θέασης του χώρου του Κοιμητηρίου Καλαμάτας».   
557/2013_ΔΣ11.    Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου όπισθεν καφενείου Νίκα στον οικισμό Πλατύ του Δήμου Καλαμάτας». 
558/2013_ΔΣ12.    Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και Δήμου Καλαμάτας για υλοποίηση της ΣΑΜΠ 2011-2012-2013 που αφορούσε την πληρωμή της μελέτης «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Δήμων Αρφαρών - Άριος και Θουρίας Μεσσηνίας». 
559/2013_ΔΣ13.    Επί ενστάσεως, αρ. πρωτ. 63412/21-10-2013, της «Κ/ΞΙΑ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».
560/2013_ΔΣ14.    Απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (πρώην ΔΕΗ) Καλαμάτας, του υποέργου 2 με τίτλο «Μετατόπιση Ιστών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αύξηση παροχής ισχύος» της πράξης «Ανάπλαση Οδικού Άξονα Φαρών στην Καλαμάτα». 
561/2013_ΔΣ15.    Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού υπεργολαβίας για το έργο «Ανάπλαση δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένους (από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος)».
562/2013_ΔΣ16.    Έγκριση του 1ου συγκριτικού  πίνακα της μελέτης «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Δήμων Αρφαρών - Άριος και Θουρίας Μεσσηνίας».
563/2013_ΔΣ17.    Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή αναβαθμών προστασίας γέφυρας Νέδουσας». 
564/2013_ΔΣ18.    Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου Νέδουσας».
565/2013_ΔΣ19.    Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση τμήματος Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (Γ΄ Φάση)». 
566/2013_ΔΣ20.    Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας Δ.Δ. Δήμου Άριος».
567/2013_ΔΣ21.    Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαμάτας».
568/2013_ΔΣ22.    Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμήματος  εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα».
569/2013_ΔΣ23.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρέικο)». 
570/2013_ΔΣ24.    Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Επισκευή Νεκροταφείου Αντικαλάμου».
571/2013_ΔΣ25.    Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Επεμβάσεις – Βελτιώσεις στα Κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας».
572/2013_ΔΣ26.    Οριστική παραλαβή του έργου «Αγροτική και Δημοτική οδοποιία στα Τ.Δ. του Δήμου Θουρίας».
-27.    Ορισμός επιτροπής σύνταξης πρωτοκόλλου θεομηνίας για τη διαπίστωση βλαβών στο έργο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου (Μαγκλαρέικο)» από τις έντονες βροχοπτώσεις.
573/2013_ΔΣ28.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας Α.Σ.Α με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων.
574/2013_ΔΣ30.      Παραχώρηση κατά χρήση ή για άσκηση εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων στον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας. 
575/2013_ΔΣ31.      Παραχώρηση δωρεάν χρήσης, για δέκα έτη, της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Περιβολακίων και της λυόμενης αποθήκης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ελαιοχωρίου στην ομάδα νέων «Η ΔΗΜΙΟΒΙΤΙΣΣΑ».
576/2013_ΔΣ32.      Έγκριση καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου Δήμου Καλαμάτας έτους 2013.
577/2013_ΔΣ33.      Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων ( Δ΄ Δόση έτους 2013).
578/2013_ΔΣ36.      Λειτουργία ψυχαγωγικού παιγνίου (τρενάκι) στην πλατεία 23ης Μαρτίου.
579/2013_ΔΣ37.      Ανάθεση για τη λειτουργία παγοδρομίου κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.
580/2013_ΔΣ38.      Επί πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας.
581/2013_ΔΣ39.      Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
582/2013_ΔΣ40.      Επιστροφή ποσών σε δημότες.
583/2013_ΔΣ41.      Διοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή του εθελοντή».
584/2013_ΔΣ42.      Διοργάνωση 2ου Καλαματιανού Καρναβαλιού.
585/2013_ΔΣ43.      Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 479/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά με την έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών.
-44.      Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
586/2013_ΔΣ45.      Παραχώρηση ξύλινου οικίσκου στον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας.
587/2013_ΔΣ46.      Αντικατάσταση παραχωρηθέντος χώρου οικογενειακού τάφου.
588/2013_ΔΣ47.      Πρόσληψη νομικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το υποέργο: «Λειτουργία  Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας».  
589/2013_ΔΣ48.      Χορήγηση άδειας λειτουργίας μικτού καταστήματος «ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».
590/2013_ΔΣ49.      Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
591/2013_ΔΣ50.      Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 53/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, που αφορά στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2013, του νομικού προσώπου.
592/2013_ΔΣ51.      Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 39/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014, του νομικού προσώπου.
593/2013_ΔΣ52.      Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 94/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας που αφορά στην Ε΄ τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2013, του νομικού προσώπου. 
594/2013_ΔΣ53.      Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 72/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014, του νομικού προσώπου.
595/2013_ΔΣ54.      Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014, του νομικού προσώπου.
596/2013_ΔΣ55.      Έγκριση προϋπολογισμού και υπηρεσιακού σχεδίου δράσης, οικον. έτους 2014, της Κτηματικής Καλαμάτας – Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας ¨ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.¨.
597/2013_ΔΣ Έκδοση ψηφίσματος κατά της ενδεχόμενης  κατάργησης Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων και ιδιαίτερα των Κοινωφελών Επιχειρήσεων. 

iso

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech