Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Αποφάσεις 20ης/2006 (31-10-2006) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (494-544)

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (494-544)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
   
ΠΡ. 494/2006_ΔΣ
 
 Γενικά πριν την ημερήσια διάταξη.
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
495/2006_ΔΣΕ.Η.Δ.Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 244/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής αρχειακού υλικού από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Μεσσηνίας.
496/2006_ΔΣΕ.Η.Δ.Κάλυψη εξόδων διαμονής αξιολογητών του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών για τη διενέργεια του διαγωνισμού «Δράση Συμβουλευτικής από το Δήμο Καλαμάτας στα πλαίσια του σχεδίου ολοκληρωμένης παρέμβασης ¨ΖΩΦΟΡΟΣ¨ σε Α.Μ.Ε.Α. και ανέργους».
497/2006_ΔΣΕ.Η.Δ.Κάλυψη εξόδων διαμονής αξιολογητών του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών για τη διενέργεια του διαγωνισμού «Ζωφόρος – Προκατάρτιση – Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
498/2006_ΔΣ1.   Βράβευση εθελοντών πολιτών και εθελοντικών οργανώσεων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
499/2006_ΔΣ2.   Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Πρόγραμμα ¨ΘΗΣΕΑΣ¨) για την απαλλοτρίωση και κατασκευή τμημ. οδού Β. Γεωργίου.
500/2006_ΔΣ3.   Απόδοση ποσών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καλαμάτας.
501/2006_ΔΣ4.   Αίτημα υποστήριξης επιμορφωτικού ταξιδιού εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας στην Αίγυπτο.
502/2006_ΔΣ5.   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2006, Δήμου Καλαμάτας.
503/2006_ΔΣ6.   Ένταξη στο Δήμο Καλαμάτας των τριών εργαζομένων στο πρόγραμμα ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου (άρθρο 16 Ν.3491/2-1-06, ΦΕΚ 207/2-10-06/τ. Α΄).
504/2006_ΔΣ7.   Παραχώρηση ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.
505/2006_ΔΣ8.   Τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. Γ 1355 (Ι. Ν. Αναστάσεως).
506/2006_ΔΣ9.   Επί ενστάσεων δημοτών κατά της υπ΄ αριθμ. 425/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας  στο Ο.Τ. 938 (Δυτική Συνοικία).   
 10.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τα παρακάτω έργα και προμήθειες:
507/2006_ΔΣ(i)    «Πλακόστρωση κεντρικής πλατείας γύρω από την εκκλησία στο Δ.Δ. Λαδά»,
508/2006_ΔΣ(ii)    «Πλακόστρωση από οικία Αλάμαρα έως τέλος Οικισμού στο Δ.Δ. Πηγών»,
509/2006_ΔΣ(iii)   «Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης οδών»,
510/2006_ΔΣ(iv)  «Προμήθεια ενός (1) πλυντηρίου κάδων ζεστού νερού»,
511/2006_ΔΣ(v)  «Εξοπλισμός προγράμματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Προμήθεια Απορριμματοφόρου, Κάδοι) – Υπό έργο 2. Προμήθεια εκατόν εξήντα (160) κάδων απορριμμάτων»,
512/2006_ΔΣ(vi)  «Προμήθεια 500 μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»,
513/2006_ΔΣ(vii) «Προμήθεια και τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεόρασης» στο Δ.Δ. Αλαγονίας,
514/2006_ΔΣ(viii)«Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και δικτύου δομημένης καλωδίωσης στα κτίρια του Δήμου»,
515/2006_ΔΣ(ix)  «Εξοπλισμός δικτύου, λογισμικού  και μηχανογραφικού εξοπλισμού»,
516/2006_ΔΣ(x)  «Μηχανοργάνωση Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας».
517/2006_ΔΣ11.Τροποποίηση σχεδίου ανάπλασης Κεντρικής ζώνης Καλαμάτας στην λεωφόρο Σιδηροδρομικού Σταθμού.
 12.Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργων – παράταση προθεσμίας περάτωσης έργων - προμηθειών: 
518/2006_ΔΣ(i)    «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & παιδικών χαρών» (1ος Α.Π.Ε.),
519/2006_ΔΣ(ii)    «Συντήρηση και κατασκευή μονώσεων – στεγανώσεων σχολείων και επισκευή στεγών νηπιαγωγείων» (1ος Α.Π.Ε.),
520/2006_ΔΣ(iii)   «Ανάπλαση παραλίας από ΚΟΖΙ έως ΑΛΜΥΡΟ» (1ος Α.Π.Ε. - παράταση προθεσμίας),
521/2006_ΔΣ(iv)  «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Καλαμάτας (έργο έτους 2006)» (παράταση προθεσμίας),
522/2006_ΔΣ(v)  «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις Εργατικές Κατοικίες Ασύλου Καλαμάτας» (παράταση προθεσμίας).
523/2006_ΔΣ(vi)  «Προμήθεια δένδρων, θάμνων, πολυετών και ανθόφυτων» (παράταση προθεσμίας),
524/2006_ΔΣ(vii) «Προμήθεια δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων από την εταιρεία ¨ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.¨» (παράταση προθεσμίας).
525/2006_ΔΣ13.Παράταση σύμβασης τοποθέτησης κάδων 8 m3.
526/2006_ΔΣ14.Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού με γερανό και αρπάγη.
527/2006_ΔΣ15.Απευθείας ανάθεση προμήθειας αδρανών υλικών από την εταιρεία ¨ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.¨.
528/2006_ΔΣ16.Παραχώρηση αρμοδιότητας πληρωμών του Δήμου Καλαμάτας στο Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση έργων του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης στην περιοχή Ράχης, Φραγκοπήγαδο Δήμου Καλαμάτας».
529/2006_ΔΣ17.Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στην οδό Βας. Γεωργίου προς διευκόλυνση ατόμου με αναπηρία. (κ. Βλαχόγιαννη Θεόδωρο).
530/2006_ΔΣ18.Επί αιτήματος Κουτίβα Ευσταθίου για αποζημίωση από το Δήμο Καλαμάτας.
531/2006_ΔΣ19.Διαγραφή ποσών σύμφωνα με το νόμο 3345/2005.
532/2006_ΔΣ20.Επιστροφή χρημάτων και διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους και προστίμου 2%.
533/2006_ΔΣ21.Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για Τ.Α.Π.
534/2006_ΔΣ22.Επιστροφή χρημάτων τέλους εκταφής.
535/2006_ΔΣ23.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Β΄ ΚΑΠΗ Καλαμάτας, που αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2006, του νομικού προσώπου.  
536/2006_ΔΣ24.Έγκριση απολογισμών οικον. ετών 2003, 2004 και 2005 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ¨Ε. ΣΤΑΔΙΟ – Ε. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨».
537/2006_ΔΣ25.Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως, οικον. ετών 2002-2003-2004, της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Καλαμάτας (Α.Δ.Ε.Κ.) 
538/2006_ΔΣ26.Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής του Γυμνασίου Παραλίας Καλαμάτας.
539/2006_ΔΣ27.Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου – 2ου Ενιαίου Λυκείου Καλαμάτας.
540/2006_ΔΣ28.Προμήθεια αντιτύπων του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα μετ΄ ερμηνείας κατ΄ άρθρο και νομολογίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. 
541/2006_ΔΣ29.Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο σεμινάριο για την επιβολή και είσπραξη εσόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
542/2006_ΔΣ30.Επί αιτήματος κ. Σωτηρίου Κουλούρη για οικονομική βοήθειά του από το Δήμο Καλαμάτας μετά την καταστροφή της οικίας τους από πυρκαγιά.
543/2006_ΔΣ31.Συγκρότηση Επιτροπής για τη διατύπωση γνώμης επί της καταστροφής ή μη άχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
544/2006_ΔΣ32.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

iso

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech