Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών των ΔΕ του Δήμου Καλαμάτας πλήν Άριος (2021)»

Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών των ΔΕ του Δήμου Καλαμάτας πλήν Άριος (2021)» προϋπολογισμού 37.162,80€ με ΦΠΑ.

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας την 16/11/2021 και έως ώρα 11:00πμ οδός Αθηνών 99 νέο Δημαρχείο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από την Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στην κα. Παπαδοπούλου Ελένη, πολιτικό μηχανικό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 27213 60759.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εμπορεύονται όργανα και εξοπλισμό παιδικών χαρών.

Έντυπο προσφοράς: Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως και θα τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της προμήθειας και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4782/2021, παρακαλούμε σε ξεχωριστό φάκελο από την οικονομική προσφορά, να μας καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει καμία αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ή ποινικό μητρώο.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) όπως ισχύει.
δ. Καταστατικό της εταιρείας εάν υπάρχει, συνοδευόμενο με βεβαίωση ισχύος (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Υπεύθυνη δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της 34/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και πιστής τήρησής τους.
Σε τρίτο φάκελο, ο ενδιαφερόμενος θα καταθέσει όλα τα πιστοποιητικά και τις Τεχνικές περιγραφές όλων των οργάνων - απαραίτητου εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στην μελέτη.

Συνοδευόμενα έγγραφα

1. Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς

2. Μελετή 

3. Έντυπο προσφοράς

iso

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech