Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

«Εργασίες για την βελτίωση εγκάρσιων τεχνικών απορροής ομβρίων οδών»

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες για την βελτίωση εγκάρσιων τεχνικών απορροής ομβρίων οδών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εργασίες για την βελτίωση εγκάρσιων τεχνικών απορροής ομβρίων οδών, (Κ.Α. 30.7323.06– εγκεκρ. πίστωση 24.800,00€ (20.800,00€ Δ.Π. & 4.000,00€ ΣΑΤΑ ΠΑΡ. ΕΤΩΝ) και προϋπολογισμού μελέτης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του δήμου στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος και ώρα 14:00, για την παροχή υπηρεσίας όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. 89/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακα­λού­με, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Περιγραφή – Ενδεικτικός προϋπολογισμός (CPV: 45233141-9)

α/α

Περιγραφή εργασίας

Ποσότητα  (τεμ)

Μερική Δαπάνη

1

Εργασίες για την βελτίωση εγκάρσιων τεχνικών απορροής ομβρίων οδών

1

20.000,00€

   

Σύνολο Δαπάνης

20.000,00€

   

Φ.Π.Α. 24%

4.800,00€

   

Γενικό Σύνολο

24.800,00

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Παναγιώτη Μπίτσικα, Αθηνών 99, γραφείο 2.16, τηλ.2721360878).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

iso9001 2015

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech