Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Περίληψη - Απoφάσεις 30ης/2017 (09-11-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (562 - 576)

                     Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (562 - 576)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
562/2017_ΔΣ Έκδοση ψηφίσματος περί έκφρασης συλλυπητηρίων για  την εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτου Μάνης, κυρού ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΟΡΑΚΙΤΗ.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
563/2017_ΔΣ1.   Επί ενστάσεων σχετικά με την Επικαιροποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Βέργας.
564/2017_ΔΣ2.   Επί ενστάσεων κατά της υπ΄ αριθμ. 259/2016 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1404.
565/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3.   Ψήφιση τεχνικού προγράμματος, έτους 2018, Δήμου Καλαμάτας. 
566/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον γηπέδου της Δ.Ε. Θουρίας».
567/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αρτεμισίας».
568/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση ¨Παλιάμπελᨻ.
-7.   Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντηρήσεις – επισκευές στα κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας».
569/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του «Αστική ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Ξενοφώντος μέχρι Δημοτικό Πάρκο».
-9.   Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη μελέτη του έργου «Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α΄φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα». 
570/2017_ΔΣ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ
10.Ανάκληση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου συνεργείου στη θέση ¨ΒΙΟ.ΠΑ.¨ στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας.
571/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
11.Επί του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 40377/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
572/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
12.Επί του 2ου πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής της σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 40377/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
573/2017_ΔΣ13.Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 496/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
-14.Επί πρακτικού ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων σχετικά με την επικύρωση νέων εγγραφών  μέσω Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ, διαγραφές και εγγραφές νηπίων στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας.
-15.Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.
-16.Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Καλαμάτας.
-17.Σύναψη Γ΄ Δανείου εκ των προϊόντων έκπτωσης των έργων του Β΄ Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
-18.Ανανέωση της εγγύησης του Δήμου Καλαμάτας για έκδοση εγγυητικών επιστολών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨. 
-19.Επιβολή ποινής στον ανάδοχο του διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας για σχολικό έτος 2016-2017, λόγω υγειονομικής παράβασης.
-20.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Φυτοπροστασία Αλσυλλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου».
-21.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων».
-22.Έγκριση  πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας για την «Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001: 2015».
-23.Έγκριση  πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών για την ενοικίαση δύο πολυμηχανημάτων και ενός εκτυπωτή.     
-24.Έγκριση  πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας». 
-25.Έγκριση  πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών για catering. 
-26.Έγκριση  πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών σχετικά με τον καθαρισμό χαλιών – μοκετών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας.
574/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
27.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
-28.Διαχείριση παγίας προκαταβολής του Δήμου Καλαμάτας.
-29.Διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής του  Δήμου Καλαμάτας.
-30.Έγκριση πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας.
-31.Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών.
-32.Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.  
575/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
33.Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Καλαμάτας στην εκδήλωση «1stGREEKINVESTMENTFORUM» που θα πραγματοποιηθεί στην αδελφοποιημένη πόλη Xi΄Anτης Κίνας.
-34.Έκδοση Βιβλίου – Οδηγού των Γενικών Αρχείων του Κράτους για την Ιστορία του Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας. 
-35.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
-36.Σύσταση προσωποπαγών θέσεων σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
-37.Πρόσληψη χειριστή μηχανήματος ισοπεδωτή (γκρέιστερ) για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλαμάτας.
-38.Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών.
-39.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
576/2017_ΔΣ40.Έγκριση υπ΄ αριθμ. 65/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ¨ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.¨, η οποία αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017, της εταιρείας.
-41.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 141/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 50/2016 προηγούμενης απόφασής του, η οποία αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Εγκατάστασης Βοθρολυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού.
-42.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 161/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), σχετικά με βοθρολύματα που μεταφέρονται με βυτιοφόρα στο Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας.
-43.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 169/2017   απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), σχετικά με έκπτωση 12% στην αξία νερού για όσους πληρώνουν εμπρόθεσμα.
-44.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 170/2017  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), σχετικά  με την συμπλήρωση της 53/2017 προηγούμενης απόφασής του, η οποία αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών ύδρευσης.
-45.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 171/2017  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), σχετικά με αλλαγή χρηματικού ορίου για διακοπή νερού λόγω οφειλής.
-46.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 172/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), σχετικά με την αλλαγή υπόχρεου οφειλής λογαριασμών ύδρευσης - Νέα διαδικασία.
-47.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 174/2017  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), σχετικά με τον καθορισμό νέας τιμής ανά μ3 για λύματα που μεταφέρονται στο Βιολογικό Καθαρισμό,  εκτός ορίων Δήμου Καλαμάτας.

iso

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech