Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Περίληψη - Απoφάσεις 6ης/2019 (11-04-2019), Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (182-250)

  Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (182-250)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ.       
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
     ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
182/2019_ΔΣ ΕΗΔ 1 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση Αποθηκών Θουρίας για πολιτιστική χρήση».
183/2019_ΔΣ ΕΗΔ 2 Καθορισμός αριθμού παραστάσεων σε υπαίθριο περιφραγμένο χώρο.
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
184/2019_ΔΣ 1.  Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Επισκευή κτιρίου πρώην Κινηματογράφου Ηλέκτρα για επανάχρησή του ως Πολιτιστικού Πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης κ.λ.π.)» με κωδικό ΟΠΣ 5027233, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  
185/2019_ΔΣ 2. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου  «Εισαγωγή Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) “ΙΡΙΔΑ” στις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας».    
186/2019_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ» για την Πράξη «Λειτουργία Μεγάρου Χορού Καλαμάτας».
187/2019_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή νοτίου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου (από Φαρών έως Τσαμαδού)». 
188/2019_ΔΣ 5. Έγκριση ενίσχυσης απόρων δημοτών με διατακτικές προμήθειας αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών (κρέας). 
189/2019_ΔΣ 6. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις  στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας στον Ταΰγετο. 
190/2019_ΔΣ 7. Αποδοχή χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών για προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.
191/2019_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
8. Λειτουργία ΚΔΑΠΜΕΑ – Επέκταση ωραρίου εργαζόμενου.
192/2019_ΔΣ 9. Επί πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Επιλογής παιδιών σχετικά με διαγραφές και εγγραφές παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας.
193/2019_ΔΣ 10. Εγγραφές παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2019 – 2020.
194/2019_ΔΣ 11. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία  ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».  
195/2019_ΔΣ 12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2019 μελέτης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Αρφαρών» του Δήμου Καλαμάτας.
196/2019_ΔΣ 13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2019 μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλα» στην Τοπική Κοινότητα Θουρίας  του Δήμου Καλαμάτας.
197/2019_ΔΣ 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας, Πηγών, Μικράς Μαντίνειας και στην Δ.Κ. Βέργας από τη θεομηνία της 7/9/2016».  
198/2019_ΔΣ 15. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατεπείγουσα αποκατάσταση προσβασιμότητας στο δρόμο Πηγές – Αλαγονία – Νέδουσα».
199/2019_ΔΣ 16. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών,  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου, βελτίωση βατότητας δρόμου και μικρές παρεμβάσεις στην πλατεία Σπερχογείας». 
200/2019_ΔΣ 17. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Έργα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ». 
201/2019_ΔΣ 18. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2018)».
202/2019_ΔΣ 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λεΐκων».
203/2019_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
20. Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.
204/2019_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
21. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 273/2012 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  
205/2019_ΔΣ 22. Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
206/2019_ΔΣ 23. Ματαίωση της διαδικασίας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας»  για το τμήμα που αφορά τον καταστροφέα. 
207/2019_ΔΣ 24. Έγκριση οργάνωσης της 8ης Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Καλαμάτας 2019. 
208/2019_ΔΣ 25. Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2019)» και σκοπιμότητα αυτής.
209/2019_ΔΣ 26. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων (ελαιοπεριβόλων) Δήμου Καλαμάτας.
210/2019_ΔΣ 27. Επί αιτημάτων μισθώτριας ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας. 
211/2019_ΔΣ 28. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση του υπόγειου του Πολιτιστικού Κέντρου Αρφαρών, στον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρφαρών, για την ίδρυση Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου.
212/2019_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
29. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2019, Δήμου Καλαμάτας.   
213/2019_ΔΣ 30. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στο Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για  το έτος 2019.
214/2019_ΔΣ 31. Καθορισμός κωδικού του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, δεκτικού έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τα έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.
215/2019_ΔΣ 32. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών  προμήθειας  για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας το σχολικό έτος 2019 – 2020.
216/2019_ΔΣ 33. Έγκριση μελέτης για τη  προμήθεια εκτυπώσεων  για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. 
217/2019_ΔΣ 34. Επέκταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Τοποθέτηση και συντήρηση χημικών & δημόσιων τουαλετών – Λοιπά μισθώματα».    
218/2019_ΔΣ 35. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών «Δαπάνες για την επισκευή κάδων αποκομιδής».
219/2019_ΔΣ 36. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής – βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας.
220/2019_ΔΣ 37. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας για τη «Συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας». 
221/2019_ΔΣ 38. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας για τη «Συντήρηση ανελκυστήρων Μεγάρου Χορού Καλαμάτας».   
222/2019_ΔΣ 39. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2018)».
223/2019_ΔΣ 40. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης του 7ου Καλαματιανού Καρναβαλιού και Αποκριάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Καλαμάτας.
224/2019_ΔΣ 41. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών.
225/2019_ΔΣ 42. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών για την υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας Alfaware που διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας και συμπληρωματική εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου.
226/2019_ΔΣ 43. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την παροχή των υπηρεσιών σύνδεσης δεδομένων για 38 συνδέσεις, της εταιρείας COSMOTEΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
227/2019_ΔΣ 44. Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα Genesisετών 2018 και προγενέστερων.
228/2019_ΔΣ 45. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.    
229/2019_ΔΣ 46. Έκτακτη επιχορήγηση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας  από το Δήμο Καλαμάτας για τη συντήρηση γηπέδων. 
230/2019_ΔΣ 47. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας για τη συμμετοχή αντιπροσωπείας μαθητών και  εκπαιδευτικών  του 1ου Γενικού Λυκείου  Καλαμάτας στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.
231/2019_ΔΣ 48. Επανέκδοση του Λευκώματος των Γενικών Αρχείων του Κράτους / Αρχεία Νομού Μεσσηνίας ¨Η Καλαμάτα μέσα από το φακό του Χρήστου Αλειφέρη 1937-1974 ̈.
232/2019_ΔΣ 49. Οργάνωση Πασχαλινών Εκδηλώσεων.
233/2019_ΔΣ 50. Συμμετοχή του Δήμου σε δράσεις που διοργανώνει ο Εθελοντικός Οργανισμός: "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στην Καλαμάτα.
234/2019_ΔΣ 51. Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας.  
235/2019_ΔΣ 52. Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
236/2019_ΔΣ 53. Μεταφορά δύο ταφικών μνημείων του Κοιμητηρίου Καλαμάτας.
237/2019_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
54. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 135/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά την οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Μαυρομιχάλη του Δήμου Καλαμάτας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
238/2019_ΔΣ 55. Έγκριση Πρακτικού 1/2019 της Επιτροπής Ονομασίας & Μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών ΟΤΑ α΄βαθμού Ν. Μεσσηνίας.
239/2019_ΔΣ 56. Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων ετών 2020 – 2023 στο Δήμο Καλαμάτας.
240/2019_ΔΣ 57. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.
241/2019_ΔΣ 58. Ανανέωση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.
242/2019_ΔΣ 59. Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων Σχολικών Επιτροπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας.
243/2019_ΔΣ 60. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
244/2019_ΔΣ 61. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νομικού προσώπου.
245/2019_ΔΣ 62. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 13/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας Α.Ε. ΟΤΑ, η οποία αφορά στην έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της εταιρείας.
246/2019_ΔΣ 63. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 62/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ¨Φάρις¨ που αφορά στην τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της επιχείρησης.
247/2019_ΔΣ 64. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 63/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ¨Φάρις¨ που αφορά στην αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικον. έτους 2019, της επιχείρησης.
248/2019_ΔΣ 65. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 64/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ¨Φάρις¨ που αφορά στην τροποποίηση και επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών  της επιχείρησης.
249/2019_ΔΣ 66. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2018, του νομικού προσώπου.
250/2019_ΔΣ 67. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2018, του νομικού προσώπου.

iso9001 2015

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech