Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Αποφάσεις 19ης/2007 (13-6-2007) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (409-438

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (409-438)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
409/2007_ΔΣ1. Κατάθεση πορισμάτων Επιτροπών – ενημέρωση για κληρονομιά «Α. ΣΑΛΜΑ».
410/2007_ΔΣ2. Σπουδαστική Εστία Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.
411/2007_ΔΣ3. Επί της υπ΄ αριθμ. 29/2007 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας αναφορικά με την ηχορύπανση των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης στο Τοπικό Διαμέρισμα Βέργας.
412/2007_ΔΣ4. Επί της υπ΄ αριθμ. 27/2007 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας αναφορικά με την κεραία κινητής τηλεφωνίας που έχει τοποθετηθεί στην Άνω Βέργα.
413/2007_ΔΣ5. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλιακή ζώνη κατά τη θερινή περίοδο.
414/2007_ΔΣ6. Αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας.
415/2007_ΔΣ7. Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου, Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου».
416/2007_ΔΣ8. Έγκριση της με αυτεπιστασίας εκτέλεσης έργων  του Δήμου Καλαμάτας. 
417/2007_ΔΣ9. Αγορά έκτασης για δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Δήμο Καλαμάτας.
418/2007_ΔΣ10.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου.
419/2007_ΔΣ11.    Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2007, της επιχείρησης.
420/2007_ΔΣ12.    Απόδοση λογαριασμού παγίας προκαταβολής, οικον. έτους 2007.
421/2007_ΔΣ13.    Διαγραφή οφειλών.
422/2007_ΔΣ14.    Διαγραφή οφειλής, και των σχετικών προσαυξήσεων, από βεβαιωτικό κατάλογο.
423/2007_ΔΣ15.    Διαγραφή ποσού από έκπτωση 20% οφειλής που προέρχεται από εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.
424/2007_ΔΣ16.    Επιστροφή ποσού σε δημότη, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
425/2007_ΔΣ17.    Καταβολή αποδοχών στον κ. Γιαννακόπουλο Αντώνη πρώην Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Καλαμάτας.
426/2007_ΔΣ18.    Κατάργηση δίκης και καταβολή χρημάτων στον Μάλαμα Ιωάννη του Παναγιώτη, για προμήθεια διαφόρων σιδηρικών ειδών.
427/2007_ΔΣ19.    Κάλυψη εξόδων διαμονής των αξιολογητών του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών για τη συνέχιση του διαγωνισμού του έργου «Ζωοφόρος – Προκατάρτιση – Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφυγών σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.». 
428/2007_ΔΣ20.    Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 325/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη με αριθμό 231438/29-6-2004 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας για την επιλογή αναπτυξιακών συμπράξεων στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUALστην Ελλάδα (Β΄ κύκλος υλοποίησης 2004-2006).
429/2007_ΔΣ21.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας στην επιτροπή εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν που αξιοποιείται ή καταστρέφεται κατά την εφαρμογή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου το έτος 2007.
430/2007_ΔΣ22.    Επί αιτήματος κ. Ανδρέα Ανατολίτη για αγορά από το Δήμο Καλαμάτας αντιτύπων του βιβλίου του με τίτλο: ¨Ο ήλιος έγειρε νωρίς …¨.
 23.    Επί αιτημάτων χρηματικής επιχορήγησης  Συλλόγων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους:
431/2007_ΔΣ(i)¨ΑΙΟΛΟΣ¨
432/2007_ΔΣ(ii)¨Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ¨
433/2007_ΔΣ(iii)              ¨Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.¨
434/2007_ΔΣ(iv)             ¨ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ¨.
435/2007_ΔΣ24.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
436/2007_ΔΣΕ.Η.Δ.Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση της επετείου της Μάχης της Βέργας.
437/2007_ΔΣΕ.Η.Δ.Συμμετοχή  στο Παγκόσμιο Συνέδριο αποθήκευσης πληροφοριών ISTS’ 07 που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από 18 μέχρι 22 Ιουνίου 2007.
438/2007_ΔΣΕ.Η.Δ.Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 391/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον τελωνισμό 4 καινούργιων πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων με μειωμένο τέλος ταξινόμησης.

iso

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech