Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, προϋπολογισμού 155.832,85€ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr.

Κωδικός CPV: 92332000-7

Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση ισχύει για τέσσερις μήνες (ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ,ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία δημοσίευσης την06-03-2019. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 06-03-2019 και η ώρα έναρξης η 10.00.00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 29-03-2019 και η ώρα λήξης 15.00.00 μ.μ..

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη - διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

 Τοπογραφικά εδώ

Τοπογραφικά εδώ

Τοπογραφικά εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr