Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση κοινόχρηστων ποδηλάτων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δ. Καλαμάτας στις 14-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. (γραφείο 2.13)

Τιμή εκκίνησης (ετήσιο αντάλλαγμα) : 2.000,00€

Το αντάλλαγμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία είναι σταθερό για όλα τα έτη της σύμβασης.

Για να γίνει δεκτή προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής, κατά είκοσι ευρώ (20€) τουλάχιστον.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού Διακοσίων Ευρώ (200,00 €), (ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς).

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης είναι πέντε χρόνια (05) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε έτη κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου.

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας www.kalamata.gr . Για περισσότερες πληροφορίες και όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσόδων Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99, (γραφείο 1.21), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κα Μπουρίκα Σοφία, τηλ. 27213-60739.

Τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr