Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πρόνοιας και της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» προκεμένου να προχωρήσει στην εξεύρεση συνεργάτη, με διαδικασία πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, προκειμένου να συνάψει σύμβαση ανεξάρτητων Καλλιτεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α, διάρκειας (2) ετών, ώστε να υλοποιηθεί το έργο «Σχεδιασμός Καλλιτεχνικών Δράσεων του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας», προσκαλεί ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα....

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Την μελέτη μπορείτε να τη δείτε ...

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

στις .

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας - Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με προϋπολογισμό 60.000,00  € , χωρίς Φ.Π.Α. 24% , ή 74.400,00 €...

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 25ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στις .

Η «ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας», προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη οικονομική προσφορά,βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την οργάνωση παραγωγής καλλιτεχνικών δράσεων του 25ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που θα υλοποιηθεί τον Ιούλιο του 2019, με προϋπολογισμό 147.000,00 €...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ».

στις .

 

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες. (Π.Δ.Ε. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΑΕ 047, ME ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (μεικτή σύμβαση) σε συνδυασμό με το άρθρο 95, παρ. 2α ): «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ, ΚΑΠΕ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (μεικτή σύμβαση) σε συνδυασμό με το άρθρο 95, παρ. 2α, «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ Κ.Λ.Π.) & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ» με προϋπολογισμό 519.354,84...

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΡΙΟΣ.» Α.Μ. 61/2017

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΡΙΟΣ.» Α.Μ. 61/2017

με προϋπολογισμό 766.129,03€ + 183.870.97€(ΦΠΑ24%)=950.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr