Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 129.558.67€ευρώ με το Φ.Π.Α. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο...

Εκμίσθωση τουριστικού Ξενώνα Ταυγέτου

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, Τουριστικό Ξενώνα Ταϋγέτου (διώροφη οικοδομή με καλυπτόμενη επιφάνεια 410,15 τ.μ. και συνολική δόμηση 626,65 τ.μ.). Το ακίνητο βρίσκεται στο 34ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης επί του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου...

Λειτουργία ψυχαγωγικού παιγνίου τύπου "Καρουζέλ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την παραχώρηση χρήσης χώρου στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας έναντι ανταλλάγματος, για λειτουργία ψυχαγωγικού παιγνίου τύπου «ΚΑΡΟΥΖΕΛ».
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στην...

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Γ.Π.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

στις .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

διακηρύσσει

με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

Μελέτη εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας

Προϋπολογισμού 74.083,42 Ευρώ (με Φ.Π.Α 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (retopping) ΣΤΙΒΟΥ ΔHMOTIKOY ΣΤΑΔΙΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 230.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (retopping) ΣΤΙΒΟΥ ΔHMOTIKOY ΣΤΑΔΙΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 230.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), στην Α2 τάξη και για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Καλαμάτας.

           ...

Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού τσιχλών

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού τσιχλών" με Κ.Α:35.7131.02 προϋπολογισμού 7.985,60 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 42/2018 της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε κλειστό φάκελο, με υπογραφή και σφραγίδα. Στο...

Ανοικτός διαγωνισμός για την "Αλλαγή πλαστικού τάπητα στο γήπεδο «Παναγιώτης Μπαχράμης» στο ανατολικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας"(προμήθεια)

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 201.981,12€ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις...

Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή

στις .

Ο  Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει οικονομοτεχνικής αξιολόγησης της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθειαμε τίτλο «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr