Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ 1ου, 10ου ΚΑΙ 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

στις .

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Τίτλων Βιβλίων για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων 1ου Δημοτικού Σχολείου, 10ου Δημοτικού Σχολείου και 17ου Δημοτικό Σχολείου. (Π.Δ.Ε. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΑΕ 047, ME ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...

Διαγωνισμός για την παράδοση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

στις .

O Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, για την εκποίηση των εγκαταλειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία στα όρια του Δήμου Καλαμάτας, µε τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημεία συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.23 του Π∆ 116/2004, σύμφωνα µε τους όρους...

Προμήθεια αθλητικών ειδών για τα ΚΔΑΠ

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αθλητικών ειδών για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας αθλητικού υλικού έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 45595/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (retopping) ΣΤΙΒΟΥ ΔHMOTIKOY ΣΤΑΔΙΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ » Α.Μ. 40/2018 με προϋπολογισμό 185.483,87€ +44.516,13€(ΦΠΑ24%)=230.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (retopping) ΣΤΙΒΟΥ ΔHMOTIKOY ΣΤΑΔΙΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ » Α.Μ. 40/2018 με προϋπολογισμό 185.483,87€ +44.516,13€(ΦΠΑ24%)=230.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για καθαρισμό κτηρίων Φιλαρμονικής Καλαμάτας και Αρφαρών

στις .

Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας προτίθεται να αναθέσει σε συνεργείο καθαρισμού τον καθαρισμό των χώρων του κτηρίου της Φιλαρμονικής και του παραρτήματος στα Αρφαρά. Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 3.794,30 € με Φ.Π.Α. για ένα χρόνο, από 1/1/2019 έως 31/12/2019 για τον 2ο και 3ο όροφο της Φιλαρμονικής (Υπαπαντής 25), του...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των υπηρεσιών ανά ομάδα), για την ανάδειξη αναδόχου για...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΔΛΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)», προϋπολογισμού 250.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ(ΔΛΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)», προϋπολογισμού 250.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), στην Α2 τάξη και για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί στο κτίριο του Λιμεναρχείου Καλαμάτας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ 11ΟΥ, 19ΟΥ ΚΑΙ 24ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

στις .

     Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Τίτλων Βιβλίων για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων 19ου Δημοτικού Σχολείου, 24ου Δημοτικού Σχολείου και 11ου Δημοτικό Σχολείου. (Π.Δ.Ε. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΑΕ 047, ME ΤΙΤΛΟ...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr