Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ (ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ)» Α.Μ. 115/2017» με προϋπολογισμό 645.161,29 €+ 154.838,71€(ΦΠΑ 24% )= 800.000

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ (ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ)» Α.Μ. 115/2017»με προϋπολογισμό 645.161,29 €+ 154.838,71€(ΦΠΑ 24% )= 800.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του...

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τη δράση των ΚΔΑΠ

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Καλαμάτας ‘’ΦΑΡΙΣ’’, προσκαλεί οικονομικούς φορείς να δώσουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τη δράση των ΚΔΑΠ. Ο τρόπος Υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διαγωνισμό πρόκειται, στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Αθηνών 99 κτίριο Β...

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Καλαμάτας ‘’ΦΑΡΙΣ’’, προσκαλεί οικονομικούς φορείς να της αποστείλουν αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές τους για την Παρακολούθηση του φακέλου της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Ο τρόπος Υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διαγωνισμό πρόκειται, στα...

Παροχή GDPR (διοικητικών) και λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης στην ΚΕ ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Καλαμάτας ‘’ΦΑΡΙΣ’’, προσκαλεί οικονομικούς φορείς Διοικητικης Υποστήριξης να της αποστείλουν αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές τους για την Παροχή GDPR (διοικητικών) και λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Ο τρόπος Υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά, σε...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία καθαρισμοί γραφείων -κτιρίων Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τον καθαρισμό των κτιρίων –...

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού: 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Ο συνοπτικός...

Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας

στις .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας
  2. Την 46/2018 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 21.990,16€
  3. Την εργασία με τίτλο: Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης  λιμένα Καλαμάτας με Κ.Α.:10.6277.01 με προϋπολογισμό 21.990,16€ και χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Λιμενικού ταμείου
                                                              Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Τους...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » Α.Μ.103 /2018 με προϋπολογισμό 322.580,64€ +77.419,35€(ΦΠΑ24%)=400.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » Α.Μ.103 /2018 με προϋπολογισμό 322.580,64€ +77.419,35€(ΦΠΑ24%)=400.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη,...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr