Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

στις .

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας προτίθεται να προβεί στη πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη για τη εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Το αντικείμενο των εργασιών θα αφορά στη λογιστική υποστήριξη του Νομικού Προσώπου...

Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 2019

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων" με Κ.Α: 35.7425.10 προϋπολογισμού 4.997,20. € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 10/2019.
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την ΔΕΥΤΕΡΑ 3-6-2019 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο...

Δημοπρασία για την εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών του Δήμου

στις .

O Δήμος θα πραγματοποιήσει φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στις 17 Μαΐου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμάτας, Αθηνών 99, για εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών του Δήμου που βρίσκονται σε διάφορους χώρους των εγκαταστάσεων του.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται...

Προμήθεια Χλωρίου για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (2019-2020)¨. Η αποστολή των σχετικών προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια, θα γίνεται μέχρι την 20/05/2019.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

Την πρόσκληση για την ανωτέρω προμήθεια μπορείτε να τη δείτε εδώ
Το χλώριο που θα χρειαστεί για την...

Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου (2019-2020)

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αναθέσει την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (2019-2020)". Η αποστολή των σχετικών προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια, θα γίνεται μέχρι την 20/05/2019.

Την πρόσκληση για την ανωτέρω προμήθεια μπορείτε να τη δείτε εδώ
Τα χημικά υλικά για την κάλυψη των αναγκών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας, καλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δίμηνη απασχόληση.

Την ανακοίνωση μπορείτε να την δείτε 

εδώ

 

...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 181.832,11€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπώσεων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εκτυπώσεων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 272.597,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr