Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 11 Απριλίου 2019

στις .

Στην 6η/2019 συνεδρίασή του συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και έλαβε αποφάσεις επί πλήθους θεμάτων, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής:

1. ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ Η «ΗΛΕΚΤΡΑ»

ilektra-t

Έγινε αποδεκτή από το Σώμα η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Επισκευή κτηρίου πρώην Κινηματογράφου Ηλέκτρα για επανάχρησή του ως Πολιτιστικού Πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης κ.λ.π.)» με κωδικό ΟΠΣ 5027233, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Πρόκειται για παρέμβαση προϋπολογισμού 1.372.680 € και ο Δήμος Καλαμάτας δε θα επιβαρυνθεί για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς η χρηματοδότηση αφορά στο 100% του ποσού.
Στο πλαίσιο του φυσικού αντικειμένου της Πράξης προβλέπονται τα εξής:
«Το κτήριο του κινηματογράφου "ΗΛΕΚΤΡΑ" αποτελεί ένα συγκρότημα κτηρίων, τα οποία έχουν κατασκευασθεί σε διαφορετικούς χρόνους και ενοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1960 με συνολική επιφάνεια 1.505,32 τ.μ.
Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο κτήριο αφορούν στα εξής:
Στο μονώροφο: • Αντικατάσταση των φύλλων λαμαρίνας με τα οποία έχει γίνει επιστέγαση για την θερμομόνωση. • Αύξηση του πάχους των δύο τοίχων από οπτοπλινθοδομή με την κατασκευή ενός δρομικού τοίχου σε επαφή με τους υπάρχοντες. • Αποτοίχιση των επιχρισμάτων του τοίχου από λιθοδομή και κατασκευή οπλισμένου επιχρίσματος στην εσωτερική παρειά του.
Στο διώροφο: • Κατασκευή μανδύα 10 cm από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο ισόγειο και τον Α΄ όροφο • Αντικατάσταση του σκελετού επικεράμωσης με νέο από πριστή ξυλεία • Ανακεράμωση • Ενίσχυση του σκελετού του πατώματος με μεταλλικές δοκούς
Στην αίθουσα προβολής: • Καθαίρεση της επιστέγασης και όλων των περιττών υλικών που υπάρχουν στον χώρο κάτω από την επιστέγαση και επάνω από την ψευδοροφή (καλώδια, σωληνώσεις, ξύλινοι διάδρομοι κ.λπ.) • Τοποθέτηση βλήτρων επί του περιμετρικού διαζώματος της τοιχοποιΐας • Κατασκευή νέου διαζώματος με ειδική μέριμνα για την στερέωση σε αυτό • Κατασκευή και τοποθέτηση νέων ζευκτών • Κατασκευή και στερέωση στο κάτω πέλμα των τεγίδων ελαφρού σκελετού από γαλβανισμένα στραντζαριστά πηχάκια 20/40 [mm] για την στερέωση των πλακών πετροβάμβακα • Τοποθέτηση επιστέγασης με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.
Επίσης, στις παρεμβάσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός και οι υποδομές για κινηματογραφικές προβολές, υποστήριξη θεατρικών και μουσικών παραστάσεων και οι απαραίτητες κτηριακές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Η υποδομή των θεατρικών, μουσικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει τις απαραίτητες καλωδιώσεις σε ήχο και φωτισμό. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κλιματισμό (θέρμανση – ψύξη με ταυτόχρονο αερισμό), ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού με LED, αλλά και κλασικό φωτισμό ρυθμιζόμενης έντασης, σύστημα πυροπροστασίας με αντλητικό συγκρότημα και διάταξη απομόνωσης σκηνής από την αίθουσα θεατών με πυροκουρτίνα».

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

Υπενθυμίζεται πως οι νέες βασικές χρήσεις που προτείνονται για τον κινηματογράφο «Ηλέκτρα» είναι αξιοποίηση του 70% περίπου της ωφέλιμης επιφάνειας του κτηρίου για τη λειτουργία κινηματογράφου 500 θέσεων από ιδιώτη, ο οποίος θα προκύψει μέσα από διαγωνιστική διαδικασία και η αξιοποίηση του 30% περίπου της επιφάνειας του κτηρίου για τη λειτουργία παραρτήματος της Δημοτικής Πινακοθήκης στον πρώτο όροφο.
Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρήση του κτηρίου ως εξής:
(i) τη μίσθωση αυτού για 4 ημέρες / εβδομάδα επί τουλάχιστον 8 μήνες / έτος για τη λειτουργία της αίθουσας ως κινηματογράφου, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα το χρησιμοποιεί ο Δήμος και
(ii) τη στέγαση σε χώρο του κτηρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης και λειτουργία αυτής επί 5 ημέρες / εβδομάδα επί 12 μήνες / έτος. Ο χώρος αυτός είναι εμβαδού περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων και προορίζεται για εκθεσιακός χώρος του παραρτήματος της Δημοτικής Πινακοθήκης, μεγάλο μέρος των έργων της οποίας δεν εκτίθεται σήμερα λόγω ελλείψεως χώρου.
Με τον τρόπο αυτό, θα αξιοποιηθεί ένα από τα εμβληματικά κτήρια της Καλαμάτας, που κτίσθηκε τη δεκαετία του ΄60 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τομπάζη.

2. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΙΡΙΔΑ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρέσχε έγκριση σχετικά με Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Εισαγωγή Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) "ΙΡΙΔΑ" στις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας».
Το πληροφοριακό σύστημα ΙΡΙΔΑ έχει αναπτυχθεί από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και χρησιμοποιείται από αυτό, ενώ χρησιμοποιείται καθολικά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλους φορείς του δημοσίου. Το σύστημα υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και σε τρίτο επίπεδο από το ΓΕΑ.
Για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος ΙΡΙΔΑ από το Δήμο Καλαμάτας, καθώς και την υποστήριξη αυτού από το ΓΕΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών, δε χρειάζεται η καταβολή οποιουδήποτε οικονομικού τιμήματος από το Δήμο Καλαμάτας στους παραπάνω φορείς.

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ «ΙΡΙΔΑ»

Το πληροφοριακό σύστημα θα βρίσκεται εγκατεστημένο στις μηχανογραφικές υποδομές του Υπουργείου Εσωτερικών και η χρήση του από το Δήμο Καλαμάτας θα γίνεται μέσω του Δικτύου Δημοσίου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» διαθέτει τις εξής δυνατότητες:
• Σύνταξη, έγκριση, πρωτοκόλληση και διανομή της εξερχόμενης αλληλογραφίας
• Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών των οργάνων της αλυσίδας των υπογραφών και των σχολίων (παρατηρήσεις, επισημάνσεις, επιφυλάξεις και διαφωνίες) που διατυπώνονται
• Μονοσήμαντη σύνδεση κάθε ενέργειας εντός του ΠΣ με τον χρήστη που την προκάλεσε και ασφαλής χρονοσήμανση αυτής
• Τροποποίηση των περιεχομένων των προς έγκριση εγγράφων, από τους εκάστοτε αρμόδιους υπαλλήλους και όργανα της ιεραρχίας, με διακριτό τρόπο για κάθε υπογράφοντα
• Πρωτοκόλληση και διανομή της εισερχόμενης αλληλογραφίας
• Εισαγωγή ψηφιοποιημένων εγγράφων, μέσω σάρωσης αυτών, για περαιτέρω διανομή στις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες ή υπαλλήλους του Δήμου
• Ανάθεση εργασιών προς υλοποίηση ενεργειών, που απορρέουν από την εισερχόμενη αλληλογραφία και παρακολούθηση-συντονισμό του επιτελικού έργου
• Παρακολούθηση σημαντικών θεμάτων, στα οποία είναι δυνατό να συνδεθούν έγγραφα και εργασίες του συστήματος, καθώς και απλά αρχεία δεδομένων
• Ημερολόγιο με ειδοποιήσεις
• Κατάλογο επαφών
• Βιβλιοθήκη σημαντικών ή/και συχνότερα χρησιμοποιούμενων εγγράφων (νομοθεσία κ.λπ.)
• Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης στόχων του Δήμου.

3. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ

visit-megaro 4

Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας με το διακριτικό τίτλο «Φάρις» για την Πράξη «Λειτουργία Μεγάρου Χορού Καλαμάτας».
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των ανωτέρω φορέων για τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.
Το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει την υποχρέωση:
• να προβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο τις εκδηλώσεις που θα γίνονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Μεγάρου Χορού
• να παρεμβαίνει και να συντονίζει τις ενέργειες για τη συνδρομή, όταν απαιτείται, και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
• να διαθέτει τεχνικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό από το ΥΠ.ΠΟ στο Δήμο Καλαμάτας και στην Κ.Ε. «Φάρις», μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Δήμου Καλαμάτας και έγκριση του ΥΠ.ΠΟ, για την καλύτερη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης σε όλους τους τομείς
• να ορίσει έναν εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
2. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει την υποχρέωση:
• να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη για τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση των σκοπών του
• να ορίσει έναν εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
3. Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει την υποχρέωση:
• να καταβάλει στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» το ποσό των 90.000 € για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Μεγάρου Χορού
• να εποπτεύει την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» για την εύρυθμη λειτουργία του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας
• να υποστηρίζει τη «Φάρις» στην υλοποίηση εργασιών συντήρησης του κτηρίου και του εξοπλισμού του, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εκπόνηση μελετών, επίβλεψη εργασιών κ.ά.)
• να παρέχει τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή της σύμβασης
• να ορίσει έναν εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
4. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» αναλαμβάνει την υποχρέωση:
• να καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας (αμοιβές και έξοδα προσωπικού, προβολή, διαφήμιση, ασφάλιστρα, καθαρισμός κτηρίου, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κ.λπ.)
• να προβεί στην πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή
• να καταρτίζει ετήσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτιστική πολιτική του Δήμου και να μεριμνά για την υλοποίησή του
• να αποφασίζει τον τρόπο και το κόστος παραχώρησης των χώρων εκδηλώσεων του Μεγάρου Χορού, σε ιδιώτες και Φορείς
• να συντηρεί το κτήριο και τον εξοπλισμό του, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας
• να παραχωρεί χωρίς κόστος τους χώρους του Μεγάρου Χορού στο Δήμο Καλαμάτας και τα Νομικά του Πρόσωπα, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που διοργανώνουν, χωρίς να παρεμποδίζεται το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Μεγάρου Χορού
• να ορίσει έναν εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
Οι πόροι χρηματοδότησης της λειτουργίας του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας θα προέρχονται κυρίως:
1. Από το Δήμο Καλαμάτας, με το ποσό των 90.000 €
2. Από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Από δωρεές-χορηγίες και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους
4. Από τα έσοδα των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και από έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.
Επίσης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση και από άλλους Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Διεθνείς Οργανισμούς και άλλα Νομικά ή και Φυσικά Πρόσωπα.
Η Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31/12/2019.
Σημειώνεται ότι ο χώρος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας ιδιοκτησιακά ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας, ο οποίος εκχωρεί τη λειτουργική χρήση του, μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις».

4. Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας για την επισκευή του νοτίου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου (από Φαρών έως Τσαμαδού).
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας δεν δύναται να προβεί στην υλοποίηση του έργου λόγω έλλειψης προσωπικού και τεχνικής υπηρεσίας, γι' αυτό θα συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την πραγματοποίηση αυτού του έργου, το οποίο είναι προϋπολογισμού 24.800 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Με αυτό θα συμπληρωθούν οι εργασίες ανάπλασης του νοτίου πεζοδρομίου που είχαν υλοποιηθεί από το «Πανελλήνιον» μέχρι πριν τον Ιερό Ναό της Ανάστασης.

Θα εκτελεσθούν εργασίες καθαιρέσεων των υφιστάμενων πλακών του πεζοδρομίου και των τσιμεντοστρώσεων που έγιναν ως άνω στρώση μετά την τοποθέτηση αγωγών κοινωφελών οργανισμών, οι οποίοι διέρχονται από το υπό επισκευή πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια, θα γίνει πλακόστρωση με τα ίδια υλικά και αρχιτεκτονικά μοτίβα, που έχουν υλοποιηθεί στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου.

5. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Για την ενίσχυση απόρων συμπολιτών μας θα διατεθούν 1.400 κιλά χοιρινού κρέατος. Η διανομή του κρέατος θα γίνει κατ' αναλογία των μελών κάθε οικογένειας. Πρόκειται για μία επιπλέον βοήθεια που δίδεται στους απόρους από το Δήμο Καλαμάτας, πέρα από το Επίδομα Αλληλεγγύης ή τη βοήθεια σε τρόφιμα και άλλα είδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προμήθεια του κρέατος θα γίνει από κρεοπώλη, ο οποίος προέκυψε από διαγωνισμό, στον οποίον ήταν ο μειοδότης.

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ

Εγκρίθηκε η χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις, στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας που βρίσκονται στον Ταΰγετο. Συγκεκριμένα, θα χορηγηθεί βοήθημα σε 3 οικογένειες (5 άτομα), συνολικού ποσού 8.490 €, για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών τους (στέγαση, τροφή, ιματισμός).

7. 50 ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

tegastra stasewnjpg

Το Σώμα έκανε αποδεκτή τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», στο πλαίσιο πρόσκλησης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας». Εγκρίθηκε, επίσης, η υποβολή σχετικής πρότασης χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης προϋπολογισμού 100.000 € με ΦΠΑ. Θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι 50 στεγάστρων σε στάσεις.

8. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΦΑΡΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπ' αριθμ. 31/2019 μελέτη του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών» του Δήμου Καλαμάτας. Το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 79.990,29 € με ΦΠΑ, αποσκοπεί στην εγκατάσταση τεσσάρων ιστών φωτισμού, οι οποίοι θα φέρουν από δύο προβολείς έκαστος. Στη μελέτη περιλαμβάνεται και η κατασκευή υπογείου δικτύου σωληνώσεων και καλωδιώσεων, για την τροφοδότηση των πυλώνων με ρεύμα. Έχει προγραμματιστεί η εγγραφή πιστώσεως 80.000 ευρώ στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 για την πραγματοποίηση του έργου.

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΣΤΗ ΘΟΥΡΙΑ (ΞΕΡΙΛΑΣ)

Εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 43/2019 μελέτη του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλας» στην Τοπική Κοινότητα Θουρίας, προϋπολογισμού 107.000 € με ΦΠΑ. Η γέφυρα θα κατασκευασθεί περίπου στο μέσον της αποστάσεως μεταξύ των δύο υφισταμένων γεφυρών, εκεί όπου βρισκόταν η πεζογέφυρα που κατέρρευσε λόγω πλημμύρας. Η νέα πεζογέφυρα θα διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων από τη μία όχθη του χειμάρρου προς την άλλη, γεφυρώνοντας άνοιγμα 13 μέτρων, θα έχει δε πλάτος 2 μέτρων.

10. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΪΚΩΝ

ghpedo-laiikvn

Δόθηκε έγκριση σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λαιΐκων». Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών παρατείνεται μέχρι 31-5-2019.
Αυτό το αθλητικό κέντρο θα λάβει την ονομασία «Ιωάννης Κάρτσωνας», διότι ο χώρος αποτελεί ιδιοκτησία της οικογένειας Κάρτσωνα και έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας. Σε δεύτερη φάση, θα συμπληρωθεί με γήπεδα άλλων αθλημάτων, όπως μπάσκετ και βόλεϊ.

11. ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ

Δόθηκε έγκριση σχετικά με τη συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 273/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που αναφέρεται στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Θα επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση κίνηση σε πεζόδρομους ή πλατείες.
Στους πεζόδρομους θα επιτρέπεται κάτ' εξαίρεση όλο το 24ωρο η κυκλοφορία των αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών, των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου (καλαθοφόρο, βυτιοφόρο, γερανοφόρο κ.λπ.), των αυτοκινήτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των οχημάτων των οργανισμών κοινής ωφέλειας, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων απόλυτης ανάγκης. Επίσης, θα επιτρέπεται η κίνηση νεκροφόρου οχήματος εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.
Κατόπιν ειδικής άδειας από το Δήμο θα επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος, αποκομιδής προϊόντων εκσκαφής ή κατεδαφίσεως και λοιπών μηχανημάτων έργων, από και προς την περιοχή, όπως επίσης και η κίνηση οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών ή παγίου εξοπλισμού επιχειρήσεων.
Θα επιτρέπεται, ακόμη, η κυκλοφορία όλο το 24ωρο με ειδική άδεια ισχύος ενός έτους των οχημάτων των κατοίκων που διαμένουν στους πεζόδρομους και διαθέτουν ιδιωτικό πάρκινγκ, η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων και υπερηλίκων, καθώς και των οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων, κατοικιών κ.λπ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο ωράριο τροφοδοσίας.
Η κίνηση των οχημάτων στους πεζόδρομους θα γίνεται με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς.
Στις πλατείες, τους δημόσιους χώρους στάθμευσης και τους κοινόχρηστους χώρους θα επιτρέπεται κατ' εξαίρεση όλο το 24ωρο η κίνηση οχημάτων για την εκτέλεση υπηρεσίας για λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας, είτε αυτά ανήκουν στο Δήμο Καλαμάτας, είτε είναι ιδιωτικά και εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του (καλαθοφόρα, γερανοφόρα, βυτιοφόρα κ.λπ.).

12. ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το Σώμα ενέκρινε την τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης, ως προς τη διάρκεια αυτής, πράγμα που αποτελούσε προαπαιτούμενο ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία δωρεάς προς το Δήμο ενός νέου απορριμματοφόρου αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών.

13. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2019

ekthesh-anthokomikh 5

Εγκρίθηκε η διοργάνωση της 8ης Ανθοκομικής Δήμου Καλαμάτας, από 10 έως 19 Μαΐου 2019 και η εξειδίκευση πίστωσης 10.602 €, με ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης.
Θα μετάσχουν φυτωριούχοι, παραγωγοί ανθοκομικών και λαχανοκομικών ειδών, ανθοπωλεία, γεωπονικά καταστήματα, εταιρείες με αγροτικά μηχανήματα
Είδη: καλλωπιστικά φυτά (δένδρα, θάμνοι, πολυετή, κονδυλώδη, βολβώδη, ετήσια ανθόφυτα), οπωροφόρα φυτά, φυντάνια λαχανοκομικών, γλαστρικά (πλαστικά και κεραμικά), φυτοχώματα, λιπάσματα, σπόροι φυτών, βιολογικά σκευάσματα φυτοπροστασίας και λίπανσης, αρδευτικά υλικά κήπου (εκτοξευτές νερού, σταλλάκτες νερού, σωλήνες νερού, ηλεκτροβάνες, προγραμματιστές άρδευσης), κατασκευές κήπου (πλαίσια, πέργκολες, δάπεδα, καθιστικά, περιφράξεις, πάσσαλοι), αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα και εργαλεία κήπου
Ώρες λειτουργίας: Πρωινές ώρες από 9η έως 13η και απογευματινές από 18η έως 23η
Υποχρεώσεις: Παραχώρηση προϊόντων (φυντάνια καλοκαιρινών κηπευτικών) από πλευράς των συμμετεχόντων επαγγελματιών αξίας 100 € στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και υποχρέωση των επαγγελματιών για τη φύλαξη του περιπτέρου τους καθ' όλη τη διάρκεια της Ανθοκομικής και τις ώρες που δεν λειτουργεί.
Προτεινόμενες παράλληλες εκδηλώσεις:
• Διάφορες εκδηλώσεις συλλόγων χρηστών βαγονιών και συλλόγων εθελοντών, ενημέρωση δημοτών για τις δράσεις τους και επίδειξη των βαγονιών που τους έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο
• Μουσικές παραστάσεις
• Εκδηλώσεις χορωδιών
• Περίπτερο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών του Δήμου Καλαμάτας
• Περίπτερα Φορέων
• Διαλέξεις για θέματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος
• Εκπαιδευτικά προγράμματα, δραστηριότητες, βιωματικά και εικαστικά εργαστήρια τα πρωινά σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο και Φορείς.

 

14. ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ
ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ

Εγκρίθηκε η εκμίσθωση των εξής ιδιοκτησιών του Δήμου Καλαμάτας: α) ενός ελαιοπεριβόλου στην περιοχή Γιαννιτσανίκων της Δ.Κ. Καλαμάτας, β) ενός ελαιοπεριβόλου στην Τ.Κ. Άριος, γ) ενός ελαιοπεριβόλου στην Τ.Κ. Αρφαρών και δ) δύο ελαιοπεριβόλων στην Τ.Κ. Μυρσινοχωρίου του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Η εκμίσθωση θα γίνει με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 

15. ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ

niarxeiko

Δόθηκε έγκριση σχετικά με τους όρους χρησιδανείου για την παραχώρηση του υπογείου του Πολιτιστικού Κέντρου Αρφαρών στον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρφαρών, για την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου. Η παραχώρηση της χρήσης του εν λόγω χώρου, άνευ ανταλλάγματος, θα έχει ισχύ 15 χρόνων. Εκεί ο Σύλλογος θα στεγάσει και εκθέσει μιαν αξιόλογη συλλογή παλαιών αντικειμένων που διαθέτει.

 

16. ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

out-mous-sxoleio

Εγκρίθηκαν η μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας το σχολικό έτος 2019 – 2020, προϋπολογισμού 181.832,11 € με ΦΠΑ.

 

17. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Αποφασίσθηκε η έκτακτη επιχορήγηση του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας για τη συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου, του Δημοτικού Σταδίου και της «Τέντας», με το ποσό των 40.000 €.

 

18. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

aleif cover site Medium

Εγκρίθηκε η επανέκδοση του λευκώματος των Γενικών Αρχείων του Κράτους / Αρχείων Νομού Μεσσηνίας με τίτλο «Η Καλαμάτα μέσα από το φακό του Χρήστου Αλειφέρη 1937-1974» και η εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης.

 

19. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

saitopolemos

Το Σώμα ενέκρινε την οργάνωση Πασχαλινών Εκδηλώσεων και την εξειδίκευση πίστωσης 18.000 € για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών.
Πρώτη κατά σειράν είναι η συναυλία της Καμεράτας-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής και του Γυναικείου «Μελιφώνου», την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, στις 20:30, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το έργο "Μαγδαληνή" op. 89, για Γυναικεία Χορωδία και έγχορδα του Στάθη Γυφτάκη πάνω σε ποίηση του Νίκου Καζαντζάκη, το εμβληματικό "Stabat Mater" του G.B. Pergolesi και το "Stabat Mater" του A. Vivaldi. Σολίστ είναι η σοπράνο Κατερίνα Παλαιολόγου και η μέτζο σοπράνο Αναστασία Κότσαλη. Την Ορχήστρα και τη Χορωδία διευθύνει η Αθανασία Κυριακίδου.
Θα ακολουθήσει, ανήμερα το Πάσχα, το πατροπαράδοτο λαϊκό έθιμο του Σαϊτοπολέμου, στο βόρειο πάρκινγκ του Νέδοντα.

 

20. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Eγκρίθηκε η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - φορέων:
I. «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨Η ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ¨», για τη διοργάνωση εκδήλωσης
II. «ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨ΑΡΜΟΝΙΑ¨», για τη διοργάνωση της ετήσιας καλοκαιρινής χορωδιακής εκδήλωσης
III. «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», για τη διοργάνωση φεστιβάλ κουκλοθέατρου
IV. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ¨ΞΕΝΙΑ¨», για τη διοργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
V. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», για τη διοργάνωση αγώνα δρόμου
VI. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», για διοργάνωση ιππικών αγώνων
VII. «ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ».

 

21. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2 ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

koimhthrio

Εγκρίθηκε η μεταφορά δύο ταφικών μνημείων του Κοιμητηρίου Καλαμάτας, τα οποία βρίσκονται δυτικά της εισόδου του Ναού και θα μεταφερθούν σε άλλο σημείο της α΄ θέσης, για την εξυπηρέτηση της καλύτερης μετακίνησης του κοινού.

 

22. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

Δόθηκε έγκριση σχετικά με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 135/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που αφορά στην οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Μαυρομιχάλη της Καλαμάτας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Παρέχεται πρόσθετος χώρος 41,50 τετρ. μέτρων στη βόρεια πλευρά της πλατείας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ' αριθμ. 13/2019 απόφασή της, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

23. ΝΕΟΣ ΟΕΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 7/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νομικού προσώπου.

 

24. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

agora Panorama1 Medium

Το Σώμα ενέκρινε την υπ' αριθμ. 13/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρική Αγορά Καλαμάτας Α.Ε. ΟΤΑ, η οποία αφορά στην έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της εταιρείας (ΑΔΑ: ΨΛΙΟΛΦΦ-ΦΘ5).

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr