Το ΔΣ της ΚΕ «Φάρις» θα συνεδριάσει στις 13 Μαΐου 2016

Η 10η Συνεδρίαση/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Eπιχείρησης «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. Αποδοχή Δωρεών
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού
3. Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου 2016.
4. Έγκριση εξόδων συναυλίας Αριστούχων του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.
5. Έγκριση εξόδων μετακίνησης στην Ρουμανία συντελεστών του γραφείου υποψηφιότητας KALAMATA:21
6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης:
α. για την ανάδειξη αναδόχου Σχεδιασμού & Συνεργασιών
β. για την ανάδειξη αναδόχου Εθελοντών & Συμμετοχικότητας
γ. για την ανάδειξη αναδόχου Τεχνικού Συμβούλου
δ. για την ανάδειξη αναδόχου Ψηφιακής Στρατηγικής, σύμφωνα με την παρ. β΄, άρθρο 25 του Π.Δ 60/2007, «Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού», που αφορούν στη λειτουργία του γραφείου Υποψηφιότητας KALAMATA:21.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση