Περίληψη - Αποφάσεις 49ης/2018 (03-12-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (423Α-438)

                                  Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε  εδώ

                                                   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (423Α-438)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
423Α/2018_ΟΕΕΗΔ 1Συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας».
424/2018_ΟΕΕΗΔ 2Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων».
425/2018_ΟΕΕΗΔ 3Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier)».
426/2018_ΟΕΕΗΔ 4Κήρυξη έκπτωτου του πλειοδότη δικαιώματος χρήσης του κυλικείου κτιρίου Α΄ του Δημαρχείου Καλαμάτας – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 380/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
427/2018_ΟΕ1.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δεκατιανού (σάντουιτς) σε μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας» για το έτος 2019.
428/2018_ΟΕ2.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτικού υλικού 2018».
429/2018_ΟΕ3.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Ασπροχώματος».
430/2018_ΟΕ4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» Δήμου Καλαμάτας.
431/2018_ΟΕ5.  Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών για την «Αποξήλωση στύλων δικτύου ΔΕΗ στην οδό Ναυαρίνου έως του Ι. Ν. Αναστάσεως».
432/2018_ΟΕ6.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
433/2018_ΟΕ7.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης χώρου στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικού παιγνίου τύπου «ΚΑΡΟΥΖΕΛ».
434/2018_ΟΕ8.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παράδοση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα συλλογής τους.
435/2018_ΟΕ9.  Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 4/2010 πράξη αναλογισμού.
436/2018_ΟΕ10.Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 3737/14-11-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
437/2018_ΟΕ11.Νομική υποστήριξη δημοτικής υπαλλήλου.
438/2018_ΟΕ12.Εξόφληση τιμολογίων τοπικών εφημερίδων για τη δημοσίευση ανακοίνωσης υποτρόφων κληροδοτήματος «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ», σχολικού έτους 2017-2018 (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019).

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση