Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Το ΔΣ της ΚΕ «Φάρις» θα συνεδριάσει στις 9 Φεβρουαρίου 2015

Tη Δευτέρα 9/2/2015 και ώρα 14.00, συγκαλείται η υπ’ αριθμ. 3/2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε. «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Αριστομένους 28, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

1. Αποδοχή Δωρεών

2. Επί της 43/29-1-2015 ενστάσεως του κ. Μιχαήλ Αντωνόπουλου

3. Ορισμός ειδικού συνεργάτη για τον τομέα κατάρτισης του ΚΕΚ

4. Ορισμός Δικηγόρου για νομική υποστήριξη σε δικαστική υπόθεση και καθορισμός αμοιβής του

5. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 36/2011 απόφασης που αφορά σε ορισμό εκπροσώπου & αναπληρωτή αυτού για την συμμετοχή του στην επιτροπή διαχείρισης προγράμματος LEADER

6. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την συγκέντρωση χορηγιών και διοργάνωση χορηγικών εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

7. Επί του προταθέντος θέματος από το μέλος του Δ.Σ. κ. Τάσο Πολυχρονόπουλο:

«Λειτουργία Δ.Σ – Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου του και την ουσιαστικότερη συμμετοχή όλων των μελών του στη λήψη αποφάσεων» (Εισήγηση: Τάσος Πολυχρονόπουλος).

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση