Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σε φάση ολοκλήρωσης το τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης σε στάσεις και πάρκινγκ

Στο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων και του επιπέδου ζωής των πολιτών, ο Δήμος Καλαμάτας υλοποιεί το έργο «Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και την στάθμευση στον Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – «Ευφυής Μετακίνηση», με στόχους: 
 
• Τη βελτίωση των αστικών λεωφορειακών γραμμών μέσω του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων και τον εκσυγχρονισμό του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, με τη χρήση σύγχρονου συστήματος τηλεματικής και διαχείρισης στόλου
• Τη βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης, αλλά και της ποιότητας της πληροφορίας προς τους πολίτες, σχετικά με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης, σε πραγματικό χρόνο
 
staseis
 
• Τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μέσω της έγκαιρης πληροφόρησης προς τους οδηγούς για εναλλακτική διαδρομή, αλλά και της διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
•Την απόκτηση επικαιροποιημένων δεδομένων σχετικά με κυκλοφοριακά ζητήματα (χρόνοι διαδρομής, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.), προς επεξεργασία, για τη συνεχή μελέτη και υποβολή προτάσεων, με τη δημιουργία βάσης δεδομένων από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου.
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 
Οι στόχοι υλοποιούνται διαμέσου μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστημάτων διαχείρισης τηλεματικών πληροφοριών, για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες σχετικά με τις μετακινήσεις τους, η οποία κάνει χρήση δεδομένων από τα αστικά λεωφορεία, τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα εξασφαλίζει :
• Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του στόλου λεωφορείων, με δυνατότητα παρέμβασης στην εκτέλεση των δρομολογίων και στον υπολογισμό του αναμενόμενου χρόνου άφιξης των οχημάτων στις στάσεις
 
staseis 1
 
• Τη δυναμική και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση των οδηγών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε δημοτικά πάρκινγκ
• Τη δυναμική πληροφόρηση των διερχόμενων οδηγών σχετικά με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο της Καλαμάτας.
Ο Δήμος Καλαμάτας, ολοκληρώνοντας το έργο «Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και την στάθμευση στον Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – «Ευφυής Μετακίνηση», αποδεικνύει ότι η υλοποίηση και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών μπορεί να λειτουργήσει θετικά προς τον πολίτη και να βελτιώσει την καθημερινότητά του. 
 
 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση