Νόμιμες αποφάσεις (15 Δεκεμβρίου 2015)

Νόμιμες κρίθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ως ακολούθως:

1. Η 422/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση 2ου τελικού – τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Πλακόστρωση χώρου Μνημείου έναντι Δημαρχείου»
2. Η 495/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Καλαμάτας.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση