Μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2017 η υποβολή αιτήσεων για κοινωφελή εργασία

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για την πρόσληψή τους σε φορείς του Δημοσίου μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 24/1/2017 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 3/2/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Για όποιον δεν μπορεί να κάνει αίτηση από το σπίτι του, παρέχεται βοήθεια από τα ΚΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στο σχετικό κατάλογο του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς.
Για το Δήμο Καλαμάτας προβλέπεται η κάλυψη 197 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, από εργάτες μέχρι επιστήμονες, οι οποίοι είναι εξόχως αναγκαίοι. Τα αποτελέσματα αναμένεται να εκδοθούν 15 – 20 ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και θα δοθεί δυνατότητα ενστάσεων μιας εβδομάδας. Η πρόσληψη όσων επιλεγούν, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, αναμένεται περί τις αρχές Μαρτίου και όσοι προσληφθούν, θα εργασθούν επί 8 μήνες.

 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση