Το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ θα συνεδριάσει στις 12 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ συγκαλείται τη Δευτέρα 12/6/2017 και ώρα 21.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Εργασία: Αντικατάσταση υδρομέτρων στις Δ.Ε. Άριος – Αρφαρών και Θουρίας. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (Α)
2) Έργο: Αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης, χρήση 2017. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού (Β)
3) Προμήθεια υλικών για επισκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης ΔΕΥΑ Καλαμάτας. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (Α)
4) Προμήθεια υλικών απόσμησης. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (Α)
5) Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης:
α) Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και ορισμός ημερομηνίας επανάληψης
β) Έγκριση μελέτης
γ) Κατάρτιση όρων διακήρυξης
6) Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2016
7) Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικής χρήση 2016
8) Έγκριση Απολογισμού Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2016
9) Έργο: Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, χρήση 2015 – 2016. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου
10) Έργο: Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για την εξυπηρέτηση νέων οικοδομών, χρήση 2013. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
11) Έργο: Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, χρήση 2010-2011. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
12) Προμήθεια αντλιών αποχέτευσης:
α) Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης
β) Έγκριση δαπάνης για το έργο
13) Έργο: Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, χρήση 2017-2018:
α) Έγκριση μελέτης
β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης
γ) Έγκριση δαπάνης για το έργο
14) Έργο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας, Α΄ φάση. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Α.Π.Ε.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση