Αποφάσεις 13ης/2011 (29-3-2011) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (122-142)

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13ης/2011

  Τρίτη 29 Μαρτίου 2011, 08:00 μ.μ.

 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

122/2011_ΔΣ

 

Ανανέωση της εγγύησης του Δήμου Καλαμάτας για έκδοση εγγυητικών επιστολών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-

1.

Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών έτους 2011.

-

2.

Καθορισμός ζωνών Δ.Τ. & Φ.Η.Χ. Δήμου Καλαμάτας.

-

3.

Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. και τιμών στις ζώνες εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού στο Δήμο Καλαμάτας.

123/2011_ΔΣ

4.

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων.

124/2011_ΔΣ

5.

Τροποποίηση του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων.

125/2011_ΔΣ

6.

Χρέωση καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίου για πρόληψη πυρκαγιάς.

126/2011_ΔΣ

7.

Έγκριση απαιτούμενων ενεργειών για τη διασφάλιση ομαλής συνέχισης της διαχείρισης των απορριμμάτων.

127/2011_ΔΣ

8.

Εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας σε συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα ¨ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.¨.

128/2011_ΔΣ

9.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Δυτικής Μάνης για την πράξη: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων οικισμών Καρδαμύλης, Στούπας, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγ. Νικολάου».

129/2011_ΔΣ

10.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την πράξη: «Έργα Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Κορώνης (Έργα Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)».

130/2011_ΔΣ

Ε.Η.Δ.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την πράξη: «Ολοκλήρωση Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Μεθώνης».

131/2011_ΔΣ

11.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Επεμβάσεις αναβάθμισης ασφάλειας και υγιεινής σε σχολεία του Δήμου Καλαμάτας».

132/2011_ΔΣ

12.

Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα καταπολέμησης των κωνωποειδών για το έτος 2011.

133/2011_ΔΣ

13.

Ένταξη του Δήμου Καλαμάτας στους φορείς εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής Κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους, σύμφωνα με το αρ. 122, παρ.1, εδ. ζ΄ του Ν. 3189/2003, στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.  

134/2011_ΔΣ

14.

Παραχώρηση Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Καλαμάτας κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας.

135/2011_ΔΣ

15.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης κόμβων Καλαμάτας».

136/2011_ΔΣ

16.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Καλαμάτας η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2010, του νομικού προσώπου.

137/2011_ΔΣ

17.

Επί πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας.

138/2011_ΔΣ

18.

Επιστροφή ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

139/2011_ΔΣ

19.

Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

140/2011_ΔΣ

20.

Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

141/2011_ΔΣ

 

Έκδοση ψηφισμάτων.

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

142/2011_ΔΣ

 

Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση