Περίληψη - Αποφάσεις 6ης/2013 (4-4-2013) Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (17-20)

                    Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
 

            Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (17-20)
 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

017/2013_ΕΠΖ

1.

Υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση», στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

018/2013_ΕΠΖ

2.

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Καλαμάτας» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

019/2013_ΕΠΖ

3.

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

020/2013_ΕΠΖ

4.

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) ρυμουλκών και δύο (2) ημιρυμουλκούμενων, με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων, χωρητικότητας 60 m3» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση