Περίληψη - Αποφάσεις 24ης/2013 (4-6-2013) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (187-193)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                      Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ   
(187-193)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

187/2013_ΟΕ

 

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 29/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως Διοικούσας Επιτροπής του κληροδοτήματος «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ».

188/2013_ΟΕ

 

Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί παροχής νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό.

189/2013_ΟΕ

 

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών διοργάνωσης συσσιτίου από το Δήμο Καλαμάτας.

190/2013_ΟΕ

 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Καλαμάτας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

191/2013_ΟΕ

1.

Αποδοχή δωρεάς τοπογραφικού οργάνου.

192/2013_ΟΕ

2.

Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2013.

193/2013_ΟΕ

3.

Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση